Hopp til innhold

Veteranbåt

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Veteranbåter er sterkt knyttet til kystkulturen

En veteranbåt, eller et veteranskip, er betegnelse som ofte brukes om eldre fartøyer. Betegnelsen er upresis, og det finnes ingen eksakte kriterier for når et skip skal kunne omtales som "veteran", noe som har ført til at ordet mister sin betydning utenom dagligtale.

I den seriøse delen av norsk fartøyvern, det vil si hvor man driver restaurering og vern etter antikvariske prinsipper, brukes nå betegnelsen vernet skip om de som er vurdert av Riksantikvaren og gitt status som verneverdige. Noen ganske få skip/båter er fredet iht. lov om kulturminner, det vil si de har et enda sterkere vern.

Fartøyer som er vernet eller fredet har mulighet for å søke om støtte til nødvendig restaureringsarbeid. Riksantikvaren fordeler midler som er tildelt over statsbudsjettet og tillegg finnes andre kilder som Kulturminnefondet og diverse private stiftelser som ønsker å bidra til å ta vare på Norges flytende kulturminner.

Fartøyer som er vernet eller fredet får etter søknad lettelser i en del offentlige avgifter og de kan "i størst mulig grad å få beholde sitt opprinnelige arrangement" med hensyn til sjøfartsdirektoratets regelverk. Dette er for å unngå at nye forskrifter skal føre til uønskede ombygninger eller redusere verdien som flytende kulturminne.

De fleste fartøyer som er vernet eller fredet er også medlemmer i Norsk Forening for Fartøyvern.

Der er også startet egne fartøyvernsentere som tar vare på kunnskap om gammel byggekunst ved å restaurere slike båter.

Det er per i dag følgende fartøyvernsenter i Norge som arbeider med støtte fra Riksantikvaren:

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]