Vestfold flyttbare fylkesskole

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk
Vestfold flyttbare fylkesskole
Alternative navn Vestfold flyttbare ungdomsskole
Tidligere navn Jarlsberg og Larvik amts flyttbare amtsskole (fram til 1919)
Oppgaver Undervisning på videregående nivå for ungdom på landsbygda i Vestfold
Opprettet 1907, av Jarlsberg og Larvik amtsting
Nedlagt 1953
Forvaltningsområde Skole, opplæring
Forvaltningsnivå Fylkeskommune
Eier Vestfold fylkeskommune

Vestfold flyttbare fylkesskole ble opprettet i 1907 og nedlagt i 1953. Skolen var ambulerende og flyttet undervisningssted regelmessig. Skolen ble drevet av Vestfold fylkeskommune og var den lengst eksisterende ambulerende fylkesskolen i landet.

Historie[rediger | rediger kilde]

Jarlsberg og Larvik amts flyttbare amtsskole ble opprettet av amtstinget i 1907. Skolen skiftet navn i 1919 til Vestfold flyttbare fylkesskole, eller ungdomsskole som det også ble kalt (ikke det samme som ungdomsskole i dagens forstand). Skolen ble avviklet i 1953, som den lengstlevende flyttbare fylkesskolen i landet.

Flyttbare fylkesskoler har sin bakgrunn i amtsskolene (ungdomsskolene) som ble etablert i alle amtene etter vedtak i Stortinget i 1875. Amtsskolene skulle gi bygdeungdommen mulighet til en videre skolegang etter endt allmueskole. For å kunne gi et tilbud til flest mulig ble det anbefalt at skolene var ambulerende, dvs. at de flyttet fra bygd til bygd. Skolene ble underlagt amtsskolestyret (fylkesskolestyret) fra 1889.

I Vestfold ble det etablert to ambulerende skoler i 1875; Søndre- og Nordre Amtsskole. Begge disse fikk etter hvert egne skolebygninger og ble faste (hhv. Skiringssal og Sverressal, sistnevnte nedlagt i 1926). I forbindelse med skolene ble faste, bestemte amtsskolestyret at det skulle etableres en ny og flyttbar amtsskole, beregnet på «de mer afsides liggende Bygder i Amtet». Den nye skolen startet opp 16. oktober 1907 på gården Svelvik på Tjøme med 30 elever i alderen 14 til 27 år. I 1909 flyttet skolen videre til Lardal, og deretter til Brunlanes. Læreren flyttet da med.

Amtsskolene bygde på avsluttende folkeskole og bestod av et kurs på 30 skoleuker, enten over ett eller to år. Det ble undervist i kunnskapsfag som lesing, historie, geografi, naturkunnskap og regning. Skolen hadde egen elevforening.

Under krigen 1940–1945 var skolen stengt, og etter krigen var elevtallet stadig synkende. I 1953, da skolen var lokalisert i Ramnes, var det så få elever at det ikke var grunnlag for å sette i gang noe kurs. Skolen startet aldri opp igjen.

Arkivet[rediger | rediger kilde]

Arkivet etter den flyttbare fylkesskolen oppbevares i Vestfoldarkivet. Arkivet dekker hele perioden for skolens eksistens; 1907–1954. For den første perioden er det kun en fortegnelse over undervisningen som er bevart. Denne inneholder imidlertid både fortegnelse over elevene og årsberetninger for skolen og gir dermed god informasjon om skolens første år. Det øvrige arkivmaterialet består av saksarkiv, en karakterprotokoll, fraværsdagbøker og regnskap. Det er også bevart håndskreven elevavis etter elevforeningen.

Se også[rediger | rediger kilde]

Litteratur[rediger | rediger kilde]

  • Kristian Nygård m.fl.: Frå amtsskole til folkehøgskole. Trondheim 1951
  • Halvdan Asphaug, Vestfold fylkes ungdomsskoler i 75 år, Tønsberg aktietrykkeri 1951.

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]