Verdipapirforetak

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Verdipapirforetak opptrer som mellommenn i verdipapirmarkedet og tilbyr investeringstjenester knyttet til finansielle instrumenter etter tillatelse fra Finanstilsynet. Verdipapirforetakene har en svært sentral rolle i annenhåndshandelen med finansielle instrumenter (fondsmegling), og ved tilrettelegging av emisjoner i førstehåndsmarkedet (corporate-virksomhet).

Tjenester[rediger | rediger kilde]

De mest sentrale tjenestene som verdipapirforetakene tilbyr, utover tradisjonell megleraktivitet og tilrettelegging, er investeringsrådgivning, analysevirksomhet og garantistillelse for fulltegning av emisjoner.

Verdipapirforetak driver også aktiv forvaltning av investorers portefølje på individuell basis og etter investors fullmakt. Av hensyn til å forebygge interessekonflikter mellom kunder og mellom foretak og kunder, ytes aktiv forvaltning normalt ikke sammen med tradisjonell meglervirksomhet, men i separate verdipapirforetak.

Krav til virksomheten[rediger | rediger kilde]

Kravene til tillatelse for å yte investeringstjenester gjelder såvel banker som andre selskaper. Et verdipapirforetak kan bare drive den virksomheten som det har tillatelse til etter verdipapirhandelloven (investeringstjenester og tilleggstjenester), og ellers kun det som har naturlig sammenheng med denne virksomheten.

Krav til virksomheten følger av verdipapirhandelloven og foretakene er under tilsyn av Finanstilsynet. Etter verdipapirhandelloven stilles det omfattende krav til verdipapirforetakenes virksomhet og organisering. Foretaket må være bygget opp på en måte som gjør at risikoen for at det oppstår interessekonflikter begrenses til et minimum. Videre stilles det krav om at ledelsen og eierne er egnet til å lede og eie et verdipapirforetak.

For å starte opp et verdipapirforetak stilles det også krav til at foretaket har en solid startkapital som står i forhold til hvilke investeringstjenester som selskapet skal yte. Normalt vil kravet til startkapital være 730.000 euro (dvs. ca. NOK 6 millioner).

Sikringsfond[rediger | rediger kilde]

Alle verdipapirforetak har pliktig medlemskap i Verdipapirforetakenes sikringsfond. Dette fondet sikrer kundenes midler og finansielle instrumenter hvis foretaket mangler økonomisk evne som følge av tvangsakkord, konkursbehandling eller offentlig administrasjon, med inntil 200.000 kroner pr. kunde.

Fondets forpliktelser finansieres av medlemmene og fondet er organisert med et eget styre i fondet med representanter fra medlemsforetakene og Kredittilsynet.

Norske verdipapirforetak[rediger | rediger kilde]

I juni 2018 var det 102 norske verdipapirforetak med konsesjon fra Finanstilsynet:[1]

Verdipapirforetak Organisasjonsnummer
ABG Sundal Collier ASA 883 603 362
Alchemy Fund Management AS 998 666 449
Alpha Corporate Finance AS 991 600 876
Alphaspar AS 992 683 457
Arctic Fund Management AS 995 629 070
Arctic Securities AS 991 125 175
Beaufort AS 914 523 176
Bergen Capital Management AS 980 077 640
Beringer Finance AS 917 362 238
Carn Capital AS 915 198 074
Carnegie AS 936 310 974
Castelar Corporate Finance AS 988 716 278
Cenzia AS 992 156 120
Christiania Securities AS 974 344 815
Clarkson Platou Project Sales AS 998 788 129
Clarkson Platou Securities AS 942 274 238
Cleaves Securities AS 997 020 758
Colliers International Corporate AS 993 146 978
Connectum Capital Management AS 984 777 701
Cosmos Markets AS 989 362 003
Credeva AS 913 908 686
DNB Bank ASA 984 851 006
Exordium Capital AS 913 666 798
Fazenda Securities AS 987 229 055
Fearnley Project Finance AS 991 097 481
Fearnley Securities AS 945 757 647
Finansco Forvaltning AS 996 853 586
Finansco Rådgivning AS 996 853 330
Formuesforvaltning Aktiv Forvaltning AS 953 880 873
Forum Securities AS 991 058 834
Forvaltningshuset Norge AS 990 317 844
Fronteer Solutions AS 995 404 133
Gabler Investments AS 995 222 558
Gjensidige Bank ASA 990 323 429
Grieg Investor AS 979 694 407
Griff Kapital AS 986 907 866
Guardian Corporate AS 992 276 312
Haugesund Sparebank 837 895 502
Hausta Kapitalforvaltning AS 995 403 803
Helgeland Sparebank 937 904 029
Horisont Kapitalforvaltning AS 998 335 191
Hydro Kapitalforvaltning AS 990 096 872
Höegh Capital Partners AS 988 664 839
Icap Energy AS 971 072 032
Industrifinans Direkte Investeringer AS 989 221 647
Industrifinans Kapitalforvaltning AS 987 821 329
Invento Kapitalforvaltning AS 990 310 505
Jool Markets AS 982 157 609
Jæren Sparebank 937 895 976
Kraft Finans AS 982 986 141
Kron AS 9 899 328 582
Lyberg & Partnere Formuesforvaltning AS 913 287 215
Markedskraft AS 863 769 132
Melhus Sparebank 937 901 291
Multi Markets AS 998 242 312
Navus Forvaltning AS 980 775 836
Netfonds Bank AS 976 546 180
Norcap AS 967 627 577
Norgesinvestor Formuesforvaltning AS 976 645 146
Norne Securities AS 992 881 828
Norse Securities AS 986 481 419
NRP Finans AS 987 994 320
Optimum ASA 963 117 000
Oslo Finans AS 854 118 382
Pangea Property Partners AS 994 262 696
Pareto Bank ASA 990 906 475
Pareto Securities AS 956 632 374
Pareto Wealth Management AS 884 119 162
Prize Capital Markets AS 995 557 673
Responsability Nordics AS 913 813 383
Sandnes Sparebank 915 691 161
Sbanken ASA 915 287 700
Sector Capital AS 813 391 082
Sector Epsilon AS 991 081 763
Sector Omega AS 981 122 089
Sector Theta AS 991 426 159
Sissener AS 991 658 807
Smedvig Asset Allocation AS 988 318 574
Solmunde & Partners ASA 988 781 924
SpareBank 1 Hallingdal Valdres 937 889 631
Sparebank 1 Kapitalforvaltning AS 980 300 609
SpareBank 1 Markets AS 992 999 101
SpareBank 1 Nord-Norge 952 706 365
SpareBank 1 SMN 937 901 003
SpareBank 1 SR-Bank ASA 937 895 321
SpareBank 1 Verdipapirservice AS 998 240 603
SpareBank 1 Østfold Akershus 837 884 942
SpareBank 1 Østlandet 920 426 530
Sparebanken Møre 937 899 319
Sparebanken Sogn og Fjordane 946 670 081
Sparebanken Sør 937 894 538
Sparebanken Telemark 937 891 334
Sparebanken Vest 832 554 332
Stavanger Asset Management AS 994 608 509
Stolt Finans AS 997 871 537
Storebrand Bank ASA 953 299 216
Storebrand Finansiell Rådgivning AS 989 150 200
Sydvestor AS 981 139 429
Telenor Kapitalforvaltning AS 882 332 772
Totens Sparebank 937 887 787
Trac Services AS 914 261 023
Zenith Fonds AS 911 842 300

Referanser[rediger | rediger kilde]