Veia naturreservat

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk
Veia naturreservat
Kart over naturreservater i Drammen kommune.png
KommuneDrammen
Verneformnaturreservat
Areal0,39 km²
Opprettet2019

Veia naturreservat
59°43′30″N 9°58′44″Ø

Veia naturreservat danner en liten, men markert og velutviklet, nordvendt bekkekløft sør for Mjøndalen, mellom Dammyrtjern og Portåsen. Berggrunnen er kambrosiluriske kalksteinbergarter, kløften domineres av kalkgranskog og lågurtgranskog. Lenger opp langs ryggene er det noe kalkfuruskog. Det går enkelte turstier og gamle skauveier i reservatet. Vannet Dammyrtjern er oppdemt. Reservatet utgjør 390,7 dekar og ligger mellom 0 M.o.h til 1500 M.o.h [1] [2]

Verneformål[rediger | rediger kilde]

Formålet med naturreservatet er å bevare et område som representerer en bestemt type natur i form av kalkskog med spesielle verdier i et bekkekløft, og et område med sjelden og sårbar natur.[3]

Bestemmelser for naturreservatet[rediger | rediger kilde]

 • Vegetasjonen, inkludert døde busker og trær er fredet.
 • Det er forbudt å fjerne planter og sopp inkludert lav.
 • Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt.
 • Dyrelivet, reirplasser og hiområder er fredet og utsetting av dyr er forbudt.
 • Endringer av naturmiljøet er forbudt.
 • Forsøpling er forbudt.
 • Bruk av naturreservatet til større arrangementer er forbudt.

unntak fra vernebestemmelsene[rediger | rediger kilde]

 • Sanking av bær og matsopp.
 • Jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk.
 • Beiting.
 • Utsetting av saltsteiner.
 • Bålbrenning med tørrkvist eller medbrakt ved i samsvar med gjeldende lovverk.
 • Oppsetting av midlertidige mobile jakttårn.
 • Rydding av vegetasjon inntil to dekar per hytte rundt eksisterende hytter.

[4]

Referanser[rediger | rediger kilde]