Usikkerhetsstolpe

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Et stolpediagram med konfidensintervaller, vist som røde linjer som også kalles for usikkerhetsstolper.

Usikkerhetsstolper[1] er en grafisk fremstilling av variasjonen i data og brukes på grafer for å indikere usikkerhet i målinger. Stolpene gir en generell ide om hvor nøyaktig en måling som er, eller motsatt, hvor langt unna den oppgitte verdien kan være den eksakte verdien (uten feil). Usikkerhetsstolper representerer ofte ett standardavvik for usikkerhet, en standardfeil, eller et bestemt konfidensintervall (for eksempel 95 %-intervallet). Disse verdiene er ikke det samme, dermed bør verdien som er valgt fremstill ved hjelp av usikkerhetsstolper være nevnt eksplisitt i diagrammet, eller i teksten som forklarer diagrammet.

Usikkerhetsstolper kan brukes for en visuell sammenligning av to mengder hvis ulike andre forhold er tilstede. Dette kan avgjøre om forskjellene er statistisk signifikante. Usikkerhetsstolper kan også indikere godhet av passform for en gitt funksjon, det vil si hvor godt funksjonen beskriver dataene. Vitenskapelige artikler innenfor eksperimentell vitenskap er forventet å inneholde usikkerhetsstolper på alle grafer, selv om praksis varierer noe mellom fagene, og hvert tidsskrift vil ha sin egen stil. Det har også blitt vist at usikkerhetsstolper kan bli brukt som en direktemanipulasjon for styring av statistiske algoritmer for omtrentlige beregninger.[2] Usikkerhetsstolper kan også være uttrykt i en pluss-og minustegn (±), der øvre grense for feilen er pluss og minus er nedre grense for feilen.[3]

Se også[rediger | rediger kilde]

Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ Krzywinski, Martin; Altman, Naomi (1. oktober 2013). «Error bars». Nature Methods. 10 (engelsk). 10: 921–922. ISSN 1548-7105. doi:10.1038/nmeth.2659. Besøkt 4. september 2022. 
  2. ^ Sarkar, A; Blackwell, A; Jamnik, M; Spott, M (2015). «Interaction with uncertainty in visualisations» (PDF). 17th Eurographics/IEEE VGTC Conference on Visualization, 2015. doi:10.2312/eurovisshort.20151138. 
  3. ^ Brown, George W. (1982), «Standard Deviation, Standard Error: Which 'Standard' Should We Use?», American Journal of Diseases of Children 136 (10): 937–941, DOI:10.1001/archpedi.1982.03970460067015 
Autoritetsdata