±

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Pluss/minus-tegnet «±» er et symbol med flere bruksområder:

  • Opprinnelig er «±» et matematisk symbol som betyr «pluss eller minus». For eksempel har den kvadratiske ligningen to løsninger, og , slik at løsningen kan angis som .
  • I empiriske vitenskaper brukes «±» ofte for å angi feilmarginene rundt en måling eller et estimat. Når f.eks. kroppsmassen til hunnlige krykkjer angis som
m = 430 g ± 33 g (S.D.),
så betyr dette at 430 gram er det gjennomsnittlige estimatet, men at kroppsmassene til individelle fugler varierer mellom 430 g – 33 g = 397 g og 430 g + 33 g = 463 g (og ikke, som i matematikken, at kroppsmassen er 397 g eller 463 g). I parentes angis feilmålet som er brukt (i dette tilfellet standardavvik, noe som forteller oss at vi kan forvente å finne at 68 % av populasjonen ligger mellom «ytterpunktene»).
  • I omgangsspråk og ikke-faglige publikasjoner ser man også at «±» brukes ensbetydende med «om lag». Når man f.eks. snakker om «en ryggsekk på ±20 kilo», mener man at sekken veier rundt 20 kilogram, men at den også kan veie 21 eller 18 kilogram. Den vitenskapelige måten å uttrykke dette på, hadde vært
m ≈ 20 kg (se omtrent lik)
eller f.eks.
m = 20 kg ± 2 kg.
  • I formelen forekommer tegnene og . De betyr at ligningen uttrykker to likheter, en der de øverste tegnene brukes og en der de nederste brukes.
Altså:
og

På datamaskiner kan symbolet «±» skrives ved hjelp av Alt+0177.