Tvangsgrunnlag

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Tvangsgrunnlag er et vilkår som må foreligge for at en tvangsfullbyrdelse skal kunne gjennomføres. Det skilles i den norske tvangsfullbyrdelsesloven mellom alminnelige og spesielle tvangsgrunnlag. De alminnelige tvangsgrunnlagene gjelder uansett hva slags krav og dekningsobjekt det er snakk om. Dette er først og fremst dommer (herunder voldgiftsdommer) og kjennelser, avgjørelser av Forbrukertvistutvalget, rettsforlik og visse andre avgjørelser som har samme virkning som en dom, jf. tvangsfullbyrdelsesloven § 4-1.

De særlige tvangsgrunnlag vil variere ut fra hva slags krav det er snakk om (pengekrav eller naturalkrav) og hva slags formuesgode det er aktuelt å ta beslag i. Praktiske eksempler på særlige tvangsgrunnlag er tinglyst pantedokument i fast eiendom og såkalt eksigible gjeldsbrev, det vil si gjeldsbrev der debitor har vedtatt at tvangsfullbyrdelse kan skje uten forutgående rettssak. Detaljerte regler om hvilke særlige tvangsgrunnlag som kan påberopes finnes i tvangsfullbyrdelsesloven §§ 7-2, 8-2, 9-2, 10-2, 11-2, 12-2 og 13-2.

For at tvangsgrunnlaget skal kunne være grunnlag for tvangsfullbyrdelse kreves det videre at det må være tvangskraftig.

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]