Hopp til innhold

Fordring

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
(Omdirigert fra «Krav»)

En fordring regnes alminnelig som et krav en fysisk eller juridisk person (kreditor) har mot en annen (debitor). I regnskapssammenheng er en fordring typisk en faktura som er utstedt, men ikke betalt ennå. Begrepet brukes mest i betydningen pengekrav, for eksempel slik at A har en fordring på B som lyder på 10 000 kroner. Det brukes imidlertid tilsvarende for krav av annen art, for eksempel plikt til å levere et parti varer. Med Henrik Ibsens ideale fordring (Vildanden) får derimot betegnelsen en metafysisk dimensjon. Det er interessant at den vanlige oversettelsen av den ideale fordringen til engelsk er 'the ideal summoning'; hvormed betydningsflaten åpner seg mot 'påkallelse'/'invokasjon'. En fordring kan også være en unnlatelsesforpliktelse, for eksempel en plikt til å ikke starte opp konkurrerende ervervsvirksomhet. Dersom en fordring ikke blir innfridd innen forfall kan kreditor normalt få den inndrevet med hjelp av rettsapparatet. Dette skjer ved tvangsfullbyrdelse, noe som normalt krever forutgående søksmål, med mindre det foreligger et særlig tvangsgrunnlag. En fordring kan komme til uttrykk i et gjeldsbrev (omsetningsgjeldsbrev eller enkelt gjeldsbrev).

Et krav som bestrides av skyldneren er ikke et legitimt krav. Hvis fordringshaveren er i en maktposisjon, ved at han kan stoppe levering eller sabotere på annen måte, er skyldnerens betaling urettmessig inndrevet.

Norsk rett på området[rediger | rediger kilde]

I Norge vil reglene i gjeldsbrevloven fra 1939 komme inn og regulere hvilke legitimasjonsregler som gjelder der en fordring er gjenstand for omsetning. Reglene er her ulike for de to typene av gjeldsbrev. Enkle gjeldsbrev og fordringer som ikke er knyttet til gjeldsbrev omtales ofte samlet som enkle krav. Det følger av rettspraksis og juridisk teori at en rekke av reglene i gjeldsbrevloven som angår enkle gjeldsbrev gjelder analogisk (tilsvarende) for enkle krav som ikke er knyttet til gjeldsbrev. Således vil for eksempel reglene i gjeldsbrevloven om ekstinksjon komme tilsvarende til anvendelse på andre enkle pengekrav. Viktige regler om pengekrav finnes også i finansavtaleloven fra 1999.

Litteratur[rediger | rediger kilde]

  • Marte Eidsand Kjørven, Herman Bruserud, Håvard H. Holdø, Jon Vegard Lervåg, Mona Nygård og Espen Nyland Foreldelse av fordringer 2011 ISBN 9788215017303

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]