Trimurti

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Brahma, Vishnu og Shiva sittende på lotuser med sine gemalinner, henholdsvis, Saraswati, Lakshmi og Paravati. ca 1770.
Trimurti
Trimurti
Trimurti

Trimurti («tre former», sanskrit: त्रिमूर्ति – trimūrti) er et konsept i hinduismen om en guddommelig treenighet, hvor de kosmiske funksjonene skapelse, opprettholdelse og ødeleggelse blir personifisert i form av Brahma – skaperen, Vishnu – opprettholderen, eller bevareren og Shiva – ødeleggeren, eller omdanneren. De tre guddommene har også blitt kalt «den hinduistiske triade» eller «den store treenighet»

Det var vanlig forekommende i sakral kunst for cirka 2 000 år siden, men bhakti- og vedantabevegelser under det første årtusenet har sterkt redusert dets teologiske betydning.

I de største nåværende hinduiske retningene har Brahma ingen framtredende plass, mens enten Vishnu, Shiva eller Devi oppfattes på monoteistisk vis som Ishvara. I den fjerde store nåtidige hinduistiske retningen, advaita-vedanta, betraktes alle guddommer – spesielt Vishnu, Shiva, Devi, Surya, Ganesha og Skanda-Murugan – som likeverdige manifestasjoner av Brahman.

Blant mange vaishnavaer lever oppfatningen i modifisert form: Brahma og Shiva kan betraktes som mindre åpenbarelseformer av Vishnu.