They som entall

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk

Det engelske pronomenet they (de, tredje person flertall), brukes ofte som pronomen for tredje person, entall, der man refererer til en enkelt person. Dette står i motsetning til såkalt generic he, der pronomenet «he» (han), kan brukes for å representere en enkelt person, der kjønnet er ukjent (altså for både menn og kvinner). Pronomenet «she» kan ikke brukes på samme måte; det kan kun brukes til å referere til kvinner.

Eksempler på bruk av they i entallsform:

  • When I tell someone a joke they laugh. (Når jeg forteller noen en vits, ler vedkommende.)
  • Each child feeds themself. (Hvert barn mater seg selv.)
  • A good student is known for doing their homework. (En god elev kjennetegnes ved at vedkommende gjør leksene sine.)
  • A child becomes an adult when they turn 18. (Et barn blir til en voksen, når det fyller 18.)

Ofte anses bruken av they i entall for å være resultatet av politisk korrekthet og av kvinnebevegelsen/feminisme, men det finnes eksempler på bruk av pronomenet they til å referere til en enkelt person, helt tilbake på 1200-tallet, f.eks. i et sitat fra William Caxton: «Eche of theym sholde ... make theymselfe redy.» (Hver av dem, bør gjøre seg klar.)[1] Setningen kunne ellers vært skrevet: «Eche of theym sholde ... make hymselfe redy.»

Forskning viser at der they brukes som pronomen i entall for å referere til en person hvis kjønn er kjent, gjør dette teksten vanskeligere å forstå, og tiden som trengs for å lese teksten øker.[2] Ofte tilsvarer they i entall de udefinerte pronomnene someone (noen), anyone (hvem som helst), everyone (alle), og no one (ingen), som, til tross for at de tar verb i entallsform, implisitt refererer til mer enn ett enkelt individ. American Psychological Association (APA) anbefaler at der man refererer til et enkelt individ med ukjent kjønn, eller der kjønn er irrelevant, bør man bruke they fremfor he or she[3].

På norsk brukes gjerne ordet vedkommende som pronomen for en person, der kjønnet er ukjent. Mye av problematikken med ukjent kjønn kan ungås på norsk, ettersom vi har eiendsomspronomnene sin, si, sitt, sine og det refleksive pronomenet seg, for tredje person entall, som alle er kjønnsnøytrale.

Se også[rediger | rediger kilde]

Referanser[rediger | rediger kilde]