Hopp til innhold

Terrasse (geologi)

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Terrasser (geol.) er i alminnelighet trappetrinnsaktige avsatser i terrenget, men brukes særlig om avleiring med horisontal overflate, dannet ved at en del av en fjord, innsjø eller sakte rennende elv er blitt fylt opp til vannspeilet med sedimenter (grus, sand el. leire). I Norge finnes terrasser vanligvis i flere trinn oppover fra elvens munning i fjorder og lavtliggende innsjøer. Ved de forskjellige stadier i landets heving etter siste istid ble det dannet oppfyllinger (deltaer), som senere er blitt hevet opp over vannflaten og gjennomskåret og tært bort av elvene, slik at det nå bare finnes rester av dem som terrasser langs dalsidene. Terrasser kan også dannes ved bølgeslagets graving og avleiring av grus på rullestein ved stranden.