Teknisk tegning

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Før benyttet man tegnebrett.
Nå benytter man datamaskin, DAK.
3D Model

Teknisk tegning er et utkast med plantegning over hvordan bygg, maskiner og anleggsprosjekt fungerer eller skal bygges. Det utarbeides også tekniske tegninger for røropplegg (rørlegger, ventilasjon osv.), kabelopplegg (lavspent, elektriker, kraftnett osv.) og skjemategninger for elektronikk-komponenter osv.

Arbeidsoppgaver[rediger | rediger kilde]

En teknisk tegner arbeider med arbeidstegninger for bygg, maskiner og anleggsprosjekter eller kart, illustrasjoner og 3D-modeller. De bruker i stor grad dataverktøy, og er et bindeledd mellom prosjektplanleggere og de som bygger. En teknisk tegner kan ha ulike stillingsbetegnelser; DAK-operatør, teknisk designer, BIM-tekniker, konstruksjonsdesigner, riftsplanlegger, bygglederassistent og programvaredesigner. Arbeidsområdene varierer, men fellestrekk er at en teknisk tegner er personen som tar et prosjekt fra planlegging til utførelse.

Det benyttes nå Data Assistert Konstruksjon (Computer-Aided Design), DAK (CAD), for å utføre arbeidet.

Teknisk tegnere samarbeider ofte med andre yrkesgrupper, deriblant ingeniører, dokumentører, entreprenører og arkitekter.

Historie[rediger | rediger kilde]

Tidligere benyttet man tegnebrett hvor man først tegnet med blyant, å når man hadde funnet den løsningen man ønsket, måtte man tusje over alle strekene slik at det ble holdbart.

Tidligere måtte man utarbeide egne material-lister (Bill Of Materials, BOM) med informasjon om utgangs-materiale/materiell, dimensjoner, kvalitet osv. Disse ble skrevet nederst i høyre hjørne av tegningen eller på eget ark.

Utarbeidelse av tekniske tegninger[rediger | rediger kilde]

Nå foregår all tegningen ved hjelp av et tegneprogram hvor man kan fremstille tegninger, DAK. Det er i hovedsak to alternative metoder for utarbeidelse av tegninger, 2D eller 3D.

2D (to-dimensjonal) benyttes på samme måte som et tegnebrett til å utarbeide 2D-tegninger.

3D (tre-dimensjonal) benyttes til å utarbeide en 3D-modell som igjen benyttes til lage 2D-tegningene. Fordelen med 3D-modeller er at man kan lage flere modeller som settes sammen til en sammenstilling (assembly). På den måten kan man enkelt sjekke om delene passer sammen før de produseres. Man kan snu å vende på modellen slik at man ser hvordan det blir seende ut, eventuelt hvordan det ser ut innvendig om det er en bygning eller et rom. Man kan også utføre forskjellige beregninger og analyser som vektberegning, tyngdepunkt-berging for deler og sammenstillinger, FEM-beregning og analyse (Finite Element Metoden), strømning av væske eller luft/gass osv.

Nå foregår utarbeidelse av material-lister mer automatisk rett fra tegneprogrammet.

Skalaen[rediger | rediger kilde]

I overensstemmelse med standarderne kan designobjektet på tegningen lages i full størrelse, forminsket eller forstørret. Forholdet mellom de lineære dimensjonene av et objekt på tegningen og deres faktiske størrelse, kalles en skala. I Russland er dette GOST 2.302-68 Unified System for Design Documentation (ESKD) skalaen. [10] Ifølge denne GOST skal følgende skalaer brukes i designet:

Reduksjonsskala 1:2; 1: 2,5; 1:4; 1:5; 1:10; 1:15; 1:20; 1:25; 1:40; 1:50; 1:75; 1: 100; 1: 200; 1: 400; 1: 500; 1: 800; 1: 1000

Naturverdi 1:1

Forstørrelsesskala 2: 1; 2,5:1; 4:1; 5:1; 10:1; 20:1; 40:1; 50:1; 100:1.

Ved utforming av masterplaner for store objekter, er det tillatt å bruke en skala på 1: 2000; 1: 5000; 1: 10.000; 1: 20.000; 1: 25.000; 1: 50.000.

Les mer i standardteksten.

Klassifisering av tegninger[rediger | rediger kilde]

Etter bransje: tekniske tegninger, konstruksjonstegninger.

Til gjengjeld kan teknikk- og konstruksjonstegninger deles opp etter formål.

Teknisk: montasjetegning, måltegning, installasjonstegning, pakningstegning osv. i henhold til GOST 2.102-68.

Bygg: arkitektoniske løsninger, masterplan, kjøling, interiør mv.

Ved designmetoden: først bygge 3D, deretter tegninger og omvendt.

Etter medier: digitalt, papir

Utdanning[rediger | rediger kilde]

I Norge tilbys det utdanning som teknisk tegning, også kalt DAK-operatør eller BIM-tekniker ved fagskoler og fjernundervisningsinstitusjoner, eller du kan ta et kortere eller lengre kurs som tilbys i privatmarked. Opplæringen innen teknisk tegning inngår som et emne i utdanninger som arkitektur- og ingeniørutdanning. Det er mulig å ta høyere utdanning som teknisk tegner ved utenlandske utdanningsinstitusjoner.

Se også[rediger | rediger kilde]

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]