Tausug (språk)

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Områder der tausug er majoritetsspråk

Tausug (Tausug: Bahasa Sūg, malay: Bahasa Suluk) er et regionalt språk som tales i provinsen SuluFilippinene og i de østlige deler i staten Sabah i Malaysia av tausugfolket.

Det har også utbredelse på Sulu-øyene generelt (som i Tawi-Tawi), Zamboangahalvøya (Zamboanga del Norte, Zamboanga Sibugay, Zamboanga del Sur, og Zamboanga City) og på sørlige Palawan. Tausug og chavacano er de eneste filippinske språk som også tales på øya Borneo.

Tausug er svært nært beslektet med språkene surigaonon i provinsene Surigao del Norte, Surigao del Sur og Agusan del Sur, og butuanon på nordøstlige Mindanao.

Etymologi[rediger | rediger kilde]

Språkets navn på tausug er bahasa Sūg («Sulus språk»). Tausug (tau Sūg, «Sulufolket») har to komponenter: tau («person») og sūg («strøm»), formodentlig på grunn av at deres levebrød avhenger av Sulusjøens sterke havstrømmer, der de fisker, dykker etter perler og transporterer handelsvarer.

Fortsatt er Sulusjøen viktig som handelsgorbindelse fra det sørlige Filippinene til regionens ASEAN-naboer. Så tidlig som på 900-tallet e.Kr. antas det at handelsruten mellom Sulu og Kina og Nord-Borneo var blomstrende. Slik kunne folkene i området godt kalles «havstrømmenes folk», - tausūg.

Fonologi[1][rediger | rediger kilde]

Tausug-alfabetet
Bokstav A B D G H I J K L M
Navn Alip bā' dāl gā' hā' ī jīm kāp lām mīm
IPA /a/ /b/, /β/ /d/ /ɡ/, /ɣ/ /h/, /ɦ/ /i/ /dʒ/ /k/ /l/ /m/
Bokstav N Ng P R S T U W Y '
Navn nūn ngā' pā' rā' sīn tā' ū wāw yā' hamja
IPA /n/ /ŋ/ /p/ /r/, /ɹ/ /s/ /t/ /u/ /w/ /j/ /ʔ/

Konsonanter[rediger | rediger kilde]

Særtrekk: Geminasjon av alle ikke-glottale konsonanter

 • b [b] eller [β] når mellom vokaler[2]
 • d [d]
 • g [ɡ] eller [ɣ] når mellom vokaler[2]
 • h [h] eller [ɦ] når mellom vokaler[1]
 • j [dʒ]
 • k [k]
 • l [l]
 • m [m]
 • n [n]
 • ng [ŋ]
 • p [p]
 • r [r] eller [ɹ] når foran en a nasal konsonant[1]
 • s [s]
 • t [t]
 • w [w]
 • y [j]

Vokaler[rediger | rediger kilde]

Særtrekk: Vokalforlengelse (for eksempel bāy 'hus'). Trykk: Ikkegonemisk trykk på siste stavelse.

 • a/ā [a,ɐ,ɑ] og [aː]
 • i/ī [i,ɪ] og [iː]
 • u/ū [u,ʊ] og [uː]
 • ü [ɜ]
 • Det finnes også en lyd som det ikke er trykk på [ə][1].
 • Bokstavene o og e benyttes i låneord og i navn fra andre språk.

Diftonger: aw, uy, ay, iw[3]

Skrift[rediger | rediger kilde]

Det er blitt hevdet at tausug tidligere ble skrevet i en skrift beslektet med baybayin og som ble kalt «Luntarsug.»[4] Den tidligere sultanen av Sulu synes å ha bekreftet dette synspunkt med fysisk bevis. Tausūgspråket ble tidligere skrevet med det arabiske alfabet. Sktiften var inspirert av bruken av jawi for tekster på malay.

Eksempel på bruk av det arabiske alfabet for språket tausūg:

 • Latinsk skrift – Wayruun tuhan malaingkan Allāh, hi Muhammad ing rasūl sin Allāh
 • Arabisk skrift – وَيْـرُٷنْ تُـهَـنْ مَـلَـيِـڠْـكَـن هَالله، هِـمُـحَـمَّـدْ ئِـڠ رَسُـولْ سِـڠ الله
 • OversettelseDet finnes ingen Gud unntatt Allah, og Muhammed er Hans profet

Den arabisk skrift som benyttes for tausug atskiller seg i noen henseender fra den som benyttes for det arabiske språk og fra jawi-skriften brukt for malayspråkene. En av hovedforskjellene er hvordan ikke-initielle vokaler skrives.

På arabisk er /in/ skrevet (إن); i jawi (malay) er det (ان). På tausug er det (ئِن). Tausug-arabisk-skrift bruker bokstaven yā' ned en hamza (ئ) for å angi kort vokal. Hvis det tilføyes en kasra (ئِ), blir det til en 'i'-lyd. Hvis en fatha (ئَ) tilføyes, blir det til en 'a'-lyd. Hvis en damma (ئُ) tilføyes, blir det til en 'u'-lyd.

Bokstaver[rediger | rediger kilde]

Tausug-alfabetet – arabisk skrift
Tegn Isolat Initial Medial Final Navn
ا alip
ب ـﺒ ـﺐ bā'
ت ـﺘ ـﺖ tā'
ج ـﺠ ـﺞ jīm
د د ـد dāl
ر ـر rā'
س ـﺴ ـﺲ sīn
غ ـﻐـ ـﻎ gayn
ڠ ڠ ڠـ ـڠـ ـڠ ngā'
ف ـﻔ ـﻒ pā'
ک ک ـﻜ ـک kāp
گ گ ـﮕـ ـﮓ gāp
ل ـﻠ ـﻞ lām
م ـﻤ ـﻢ mīm
ن ـﻨ nūn
و ـو wāw
ه ـﻬ hā'
ي ـﻴـ yā'
ء ء ء hamja
أ أ ـأ alip med hamja over
ـﺆ wāw med hamja over
ئ ئ ئـ ــئـ ـئ yā' med hamja over
لا لا لا ــلا ــلا lām alip

Grammatikk[rediger | rediger kilde]

Pronomen[rediger | rediger kilde]

Personlig[rediger | rediger kilde]

  Absolutiv Ergativ Oblique
1. person singular aku ku käku'
1. person dual kita natu', ta katu'
2. person singular ikaw, kaw mu kaymu
3. person singular siya niya kaniya
1. person plural inklusiv kitaniyu natu'niyu, taniyu kätu'niyu, kätu'natu'
1. person plural eksklusiv kami namu kämu'
2. person plural kamu niyu kaniyu
3. person plural sila nila kanila

Demonstrativ[rediger | rediger kilde]

Enklitiske partikler[rediger | rediger kilde]

Eksistensial[rediger | rediger kilde]

Interrogative ord[5][rediger | rediger kilde]

Norsk Bahasa Sug
Hvem? Hisiyu?
Hva? Unu?
Hvor? Hawnu? eller Hariin?
Hvorfor? Mayta'?
Når? (fremtid) Ku'nu?
Når? (fortid) Ka'nu?
Hvordan? (prosess) Biya'diin?
Hvordan? (tilstand) Maunu-unu?

Eksempler:

Norsk Bahasa Sug
Hvem er faren din? Hisiyu in ama' mu?
Hva gjør han? Unu in hiyhinang niya?
Hvor er du? Hawnu kaw? eller Hariin kaw?
Hvorfor gråter du? Mayta' kaw nagtangis?
Når kommer du? (fremtid) Ku'nu kaw dumatung?
Når kom du? (fortid) Ka'nu kaw dimatung?
Hvordan vet du det? (prosess) Biya'diin ka ingat mu?
Hvordan har Hamid det? (tilstand) Maunu-unu na hi Hamid?

Eksempler[rediger | rediger kilde]

Norsk Tausug latinsk skrift Tausug arabisk skrift
Hva er ditt navn? Unu in ngān mu? اُنُ ئِـن ڠَـان مُ؟
Mitt navn er Muhammad In ngān ku Muhammad ئِـن ڠَـان كُ مُـحَـمَّـد
Hvordan har du det? Maunu-unu nakaw? مَـؤُنُعاُنُ نَـكَـو؟
Jeg har det godt Marayaw da isab مَـرَيَـو دَ ئِـسَـب
Hvor er Ahmad? Hawnu hi Ahmad? هَـونُ هِ أحـمَـد؟
Han er i huset Ha bāy siya هَ بَـاي سِـيَ
Takk Magsukul مَـگـسُـكُـل

Låneord[rediger | rediger kilde]

Mange tausug-ord er avledet fra arabisk.

Noen eksempler på arabiske ord i tausug

Tausug-ord Betydning (tausug) Arabisk ord Uttale Betydning (arabisk)
Adab måter أدب adab måter
Ahirat heretter آخرة ākhirah heretter
Ajayb underlig عجيب 'ajīb underlig
Akkal intelligens عقل 'Aql intellekt
Alam univers عالم 'ālam verden
Allāh Gud الله Allāh Gud
Amānat budskap أمانة amānah tillit
Ammal bruk عمل 'amal å lage
Awal opphav أوّل awwal først
Awliya asketisk أولياء awliyā' askese
Ayat vers آية āyah vers
Ayb skam عيب 'ayb skam
Barawi Ørkenrøver بدوي badawī beduin
Batāl uren باطل bātil ugyldig, tom
Bilāl Muezzin بلال Bilāl Bilal ibn Rabah
Daawa unnskyldning/alibi دعوة da'wah invitasjon
Duhul ekstremitet دخول dukhūl inngang
Daira by دائرة dā'irah område
Dayyus hanrei ديّوث dayyūth hanrei
Dunya jord دنيا dunyā verden
Duwaa bønn دعاء du'ā bønn/supplikasjon
Habal nyhet خبر khabar nyhet
Hadas urenhet حدث hadath uren
Hakīka fødselsritual عقيقة aqīqah fødselsritual
Hakīkat sannhet حقيقة haqīqah sannhet
Hatīb taler خطيب khatīb taler
Hawa Eva حواء Hawā' Eva
Hidāyat kunngjøring هداية hidāyah ledelse
Hikmat visdom حكمة hikmah visdom
Hukum dommer حكم hukm dom, kjennelse
Humus almisse خمس khums femte
Hutba' preken خطبة khutbah preken
Hurup bokstavlyd حروف hurūf bokstav
Ibilīs demon إبليس Iblīs djevel
Ihilās oppriktighet إخلاص ikhlās oppriktighet
Ijin velsignelse إذن idhn tillatelse
Ilmu' kunnskap علم 'ilm kunnskap
Imān forvarsel إيمان īmān tro
Intiha' ende إنتهى intihā ende
Irādat besluttsomhet إرادة irādah besluttsomhet
Islām Islam إسلام Islām Islam
Istigapar å be om unnskyldning إستغفار istighfār å be om unnskyldning
Instinja ren إستنجاء istinjā' å rense sitt selv
Jabūr salmer زبور zabūr salmer
Jāhil dum جاهل jāhil uvitende
Jakāt tiende زكاة zakāh tiende
Jamāa forsamling جماعة jamā'ah forsamling
Jamān klokke زمان zamān tid
Janāja båre جنازة janāzah begravelse
Jāt fremtoning ذات dhāt selv
Jaytūn oliven زيتون zaytūn oliven
Jin ånd جنّ jinn demon
Jinā ekteskapsbrudd زنا zinā ekteskapsbrudd
Juba klede جبّة jubbah klede
Jubul anus دبر dubr anus
Junub forurensning جنوب junūb skitten
Jurriyat slektsledd ذرية dhurriyyah avkom
Kahawa kaffe قهوة qahwah kaffe
Kāpil vantro كافر kāfir vantro
Karāmat mirakel كرامة karāmah mirakel
Kawwāt makt قوّة quwwah styrke
Kubul grav قبور qubūr graver
Kudarat Guds makt قدرة qudrah evne
Kulbān offer قربان qurbān offer
Kuppiya' mannlig hodebekledning كوفيّة kūffiyah kefiyyeh
Kupul tvil, vantro كفز kufr tvil, vantro
Lidjiki' velsignelse رزق rizq næring
Maana mening معنة ma'nah mening
Magrib solnedgang مغرب maghrib solnedgang
Magsukul takk شكر shukr takk
Mahluk human مخلوق maklūq skapt
Maksud formål مقصود maqsūd intendert
Makbul oppfylt مقبول maqbūl akseptert
Malak vakker ملك malak engel
Maruhum avdød مرحوم marhūm avdød
Masrik øst مشرق mashriq øst
Matakaddam lignelse متقدّم mutaqaddam forangående
Mayat lik ميت mayt død
Mujijat mysterium معجزة mu'jizah mirakel
Mulid elev مريد murīd elev
Munapik hykler منافق munāfiq hykler
Murtad apostat مرتد murtad apostat
Muskil uvanlig مشكل mushkil problem
Mustahak lovlig eier مستحقّ mustahaqq fortjent
Mustajab forekom مستجاب mustajāb besvart
Muwallam lærd معلّم mu'allim lærer
Nabī profet نبي nabī profet
Najal løfte نذر nadhar løfte/forsikring
Najjis skitt ناجس nājis skitten
Napas pust نفس nafas puste
Napsu ønske نفس nafs ego/trang
Nasihat råd نصيحة nasīhah råd
Paham kjennskap فهم fahm forståelse
Pardu' lovgivning فرض fard tvang
Piil aksjon فعل fi'l aksjon
Pikil tenke فكر fikr tanke
Pir'awn farao فرعون fir'awn farao
Rahmat velsignelse رحمة rahmah barmhjertighet
Rasūl budbringer رسول rasūl budbringer
Ruku' bøyning ركوع rukū' bøye
Rukun preskript ركن rukn pilar
Sabab fordi سبب sabab grunn/årsak
Sahabat følgesvenn صحابة sahābah kompanjonger
Saytān Satan شيطان shaytān Satan
Sual diskusjon سؤال su'āl spørsmål
Subu morgengry صبح subh morgengry
Sunnat kvinnelig omskjæring سنّة sunnah tradisjon/sunnah
Takabbul arrogant تكبّر takabbur arroganse
Takwīm kalender تقويم taqwīm kalender
Tallak skilsmisse طلاق talāq skilsmisse
Tarasul Tausug-dikt تراسل tarāsul korrespondanse
Tasbi bønneperler تسبيح tasbīh lovprisning
Ummul alder عمر 'amr alder
Wajib tvungent واجب wājib tvungent
Wakap pause وقف waqf pause
Waktu tid وقت waqt tid

Tausug-ord fra sanskrit

Tausug-ord Betydning (tausug) Sanskrit-ord Uttale Betydning (sanskrit)
Guru lærer गुरु guru lærer
Naga drage नाग nāga slange
Āgama religion आगम āgama religion
Lahu' eklipse राहु rāhu eklipse
Lupa fremtoning रूप rūpa fremtoning
Dukka sørge दुःख duḥkha lidelse
Sutla' silke सूत्र sūtra å sy/tråd

Tall[rediger | rediger kilde]

Tausug Cebuano Malay Kadazan-Dusun Javanesisk
1 – Isa (Hambook) usa satu iso siji
2 – Duwa duha dua duo loro
3 – Tū tulo tiga tolu telu
4 – Upat upat empat apat papat
5 – Lima lima lima limo limo
6 – Unum unom enam onom enem
7 – Pitu pito tujuh turu pitu
8 – Walu walo lapan walu wolu
9 – Siyam siyam sembilan siam songo
10 – Hangpu' napu'o sepuluh hopod sepuloh
Tausug Cebuano Malay
11 – Hangpuh tag isa napulo'g usa sebelas
20 – Kawha'an kawhaan dua puluh
30 – Katlu'an katloan tiga puluh
40 – Ka'patan kap'atan empat puluh
50 – Kay'man kalim'an lima puluh
60 – Ka'numan kanuman enam puluh
70 – Kapituwan kapitoan tujuh puluh
80 – Kawaluhan kawalohan delapan puluh
90 – Kasiyaman kasiyaman sembilan puluh
100 – Hanggattus usa ka gatus se ratus
1.000 – Ha'ngibu usa ka libo se ribu

Referanser og anmerkninger[rediger | rediger kilde]

 1. ^ a b c d see Tan, Evangeline K. (1967). «The phonology of Tausug: a descriptive analysis». open.library.ubc.ca. M.A.Thesis, University of British Columbia. s. 16. 
 2. ^ a b Jawali, Hamsali S. 2006. Ta'u-sug–English–Tagalog Dictionary. National Bookstore: Mandaluyong.
 3. ^ Som i issiw, variant av hisiyu, 'som.'
 4. ^ «Luntarsug: Reconstruction of a Lost Ancient Sulu Script». layagsug.com. Arkivert fra originalen 3. juli 2018. Besøkt 30. oktober 2019. 
 5. ^ «Blogger». www.tausug101.blogspot.com. 

Litteratur[rediger | rediger kilde]