Stuert

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

En stuert er den som har ansvar for mannskapsforpleiningen og innkvarteringen om bord i et handelsskip. Uttrykket er overtatt fra engelsk steward.

Dersom skipet og mannskapet er lite, er det stuerten som lager maten til alle. Hen steller, rydder og vasker hele båten innvendig foruten lugarer i nedvasken på slutten av en tur.

Stuerten er den som har ansvaret for slappkisten, og kan også ha ansvar for hyreregnskapet.

Under større forhold er stuerten mellomleder med proviant- ,kokke-, messe- og renholdstjenesten som sitt hovedområde. På passasjerskip kan arbeidsdelingen bli annerledes, siden passasjertjenestene regnes som en form for hotell- og restaurantdrift.