St. Svithuns skrin

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk

St. Svithuns skrin var relikvieskrinene til St. Svithun i Winchester og Stavanger domkirke.

St. Svithuns skrin i Winchester[rediger | rediger kilde]

Da Svithun av Winchester døde den 2. juli i år 862 ble han begravet ved katedralen i Winchester. Da en ny kirke ble reist hundre år senere, fikk hans jordiske levninger plass i et gyllent skrin 15. juli 971, og pilegrimer strømmet til Winchester for å be om sankt Svithun forbønn. I år 1093 ble det gylne skrinet overført til den katedralen som ble innviet det året. Dette skrinet ble ødelagt under den engelske reformasjonen.

St. Svithuns skrin i Stavanger[rediger | rediger kilde]

Stavanger domkirke ble påbegynt omkring år 1100 og ferdigbygget omkring år 1150. Domkirken hadde et armbein fra biskop Svithun som trolig lå i et skrin på høyalteret.[1] Det er ikke kilder til hvem kirken opprinnelig ble vigslet til, men noen mener at det kan ha vært til treenigheten og andre sankt Svithun. Fra 1200-tallet og framover til reformasjonen var Svithun den viktigste helgenen.

Muligens fikk kirken armbeinet da den ble innviet. Vi kjenner bare til at sankt Svithuns helgenskrin i Winchester ble åpnet i kong Knut den mektiges tid, og siden i 1086 og 1150.[2] Hvilket tidspunkt armbeinet ble tatt ut av helgenskrin og brakt til Stavanger kan en i dag bare gjette seg til. Det finnes ikke skriftlige kilder som knyttet sankt Svithun til Stavanger før i 1204.[3] Christopher Hohler mente i 1965 at relikvien må kommet til Stavanger før 1066, Elbjørg Haug mente i 2005 det var i kong Knuts kongeperiode og Knut Helle mente i 2008 at det kunne være så sent som i 1150. Har relikvien kommet før år 1100 har den trolig tilhørt den trekirken som sto der Domkirken står nå.

Reformasjonen i 1537 førte til at mange gjenstander, relikvier og inventar med katolsk tilknytning ble ødelagt. St.Svithuns skrin ble trolig smeltet om i København.

Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ Diplomatarium Norvegicum bind IV nummer 1074 - Diplomatarium Norvegicum (volumes I-XXI), og i oversettelse hos Jørgensen Torstein og Gastone Seletnich: "Brev til paven, norske forbindelser med den hellige stol i senmiddelalderen", Stavanger, 1999, side 64-65.
  2. ^ Haug, Eldbjørg (redaktør): "Utstein kloster – og Klosterøyas historie". Rennesøy: Stiftelsen Utstein kloster, 2005, side 119, jamfør også Helle Knut: "Stavanger by og Utstein kloster", Historisk Tidsskrift, 2008.
  3. ^ Hohler Christopher: "Remarks on the early catherdral of Stavanger an related buildings", Årbok Universitetets Oldsakssamling, Oslo, 1963-1964. Med sammendrag av Erla Hohler.