St. Johanneslogen St. Olaf til det gjenreiste Tempel

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk
Våpenskjoldet til St Olaf til det gjenreiste Tempel

St. Johanneslogen St Olaf til det gjenreiste Tempel er en St. Johannesloge i Den Norske Frimurerorden (St. Johannesloge nr. 21). Logen ble innviet den 16. desember 1881 i Trondhjem.

Den 7. april 1876 ble Broderforeningen i Trondhjem grunnlagt, underlagt den tyske storlosjen Zur Sonne i Bayreuth i Oberfranken i kongedømmet Bayern. Broderforeningen ble opphøyd til selvstendig loge i 1881, og fikk sin konstitusjonspatent fra Zur Sonne. Dermed var en organisatorisk splittelse av det norske frimureriet et faktum. Logen utgjorde en konkurrent overfor St. Johanneslogen Nordlyset under svensk jurisdiksjon, som ble etablert i Trondhjem den 10. januar 1883.

Logen var den første av seks såkalte «humanitære St. Johannesloger» i Norge. Den 10. juli 1920 ble logen tilsluttet Den Norske Provincialloge Polarstjernen, som også hadde sin base i Trondhjem. Den 26. september 1947 ble denne Provinciallogen oppløst og erstattet av St. Johannes Logeforbundet Polarstjernen, under Trondhjems Provincialloge. Logens medlemmer fikk samtidig adgang til høygradene i det svenske Frimurersystem. I 1960 ble Logeforbundet oppløst, og logen ble omdannet til St. Johannesloge nr. 21 i Den Norske Frimurerorden.

Logen har fått lov til å arbeide med ritualer som er noe avvikende fra ritualene i de fleste andre St. Johannes logene.

Historie[rediger | rediger kilde]

Organisatorisk splittelse[rediger | rediger kilde]

I 1770 hadde frimurere i Sverige mottatt et anerkjennelsesdekret fra den engelske storlosje London, som gjaldt Sverige og svenske besittelser. Da unionen mellom Sverige og Norge ble opprettet i 1814, påberopte svenske frimurere seg enerett til å opprette loger i Norge. Dette hegemoniet ble ikke anerkjent av storlosjer i Tyskland. Og det ble heller ikke anerkjent av norske utbrytere.

Den 7. april 1876 ble Broderforeningen i Trondhjem grunnlagt, underlagt den tyske storlosjen Zur Sonne i Bayreuth i Oberfranken i kongedømmet Bayern. Broderforeningen ble opphøyd til selvstendig loge 16. desember 1881, og fikk sin konstitusjonspatent fra Zur Sonne. Logen ble innviet på St. Johannesdagen 4. januar 1882. Dermed var en organisatorisk splittelse av det norske frimureriet et faktum, mellom loger under svensk jurisdiksjon og den nye logen under tysk jurisdiksjon.

St. Johanneslogen St Olaf til det gjenreiste Tempel ble opprettet uavhengig av «den IX provins» Sverige. Den var dermed også uavhengig av «den X provins», som var navnet på Den Norske Frimurerorden frem til 1937. Og den utgjorde en konkurrent overfor St. Johanneslogen Nordlyset under svensk jurisdiksjon, som ble etablert i Trondhjem den 10. januar 1883.

Den Svenska Store Landslogen oppgav kravet om hegemoni i Norge (sprengelretten) i 1898, og anerkjente St. Johanneslogene under tysk jurisdiksjon som likeverdige med sine egne.

Ordførende Mestere[rediger | rediger kilde]

# Navn Innsatt Avgikk
1 Apoteker
Søren Wang
(1828–1888)
16. desember 1881 1885
2 Lege og sanitetskaptein
Christian Johannes Brodtkorb
(1848–1909)
1885 1888
3 O.r.sakfører og lagmann
Jacob Albert Lindboe
(1843–1902)
1888 1891
4 Overlege
Kristian Semb Kielland
(1841–1919)
1891 1894
2 Lege og sanitetskaptein
Christian Johannes Brodtkorb
(1848–1909)
1894 1897
4 Overlege
Kristian Semb Kielland
(1841–1919)
1897 1900
2 Lege og sanitetskaptein
Christian Johannes Brodtkorb
(1848–1909)
1900 1901
4 Overlege
Kristian Semb Kielland
(1841–1919)
1901 1904
2 Lege og sanitetskaptein
Christian Johannes Brodtkorb
(1848–1909)
1904 1907
5 Konsul
Hans Jørginus Hansen
(1857–1919)
Hans Jørginus Hansen.jpg 1907 24. juni 1910
6 Konsul
Christian Philip Friedrich Bohne
(1853–1923)
26. juni 1910 21. juni 1913
5 Konsul
Hans Jørginus Hansen
(1857–1919)
Hans Jørginus Hansen.jpg 21. juni 1913 23. juni 1915
6 Konsul
Christian Philip Friedrich Bohne
(1853–1923)
23. juni 1915 23. juni 1917
7 Grosserer
Jotam Esaias Strøm
(1867–1955)
23. juni 1917 24. juni 1918
8 Trafikkinspektør
Andreas Minken
(1861–1937)
24. juni 1918 24. juni 1922
9 O.r.sakfører
Andreas Berntinus Wedø
(1875–1929)
24. juni 1922 27. juni 1925
8 Trafikkinspektør
Andreas Minken
(1861–1937)
24. april 1926 23. april 1928
10 Ingeniør og disponent
Henry Robert Birger Brodahl
(1872–1944)
23. juni 1928 20. juni 1931
8 Trafikkinspektør
Andreas Minken
(1861–1937)
1931 1932
10 Ingeniør og disponent
Henry Robert Birger Brodahl
(1872–1944)
25. juni 1932 24. juni 1933
11 Disponent
Trygve Solem
(1887–1950)
24. juni 1933 26. juni 1937
12 Bygningssjef
Rolf Georg Braun
(1889–1958)
26. juni 1937 11. mai 1958
13 O.r.sakfører og waisenhusforstander
Bjarne Rossvoll
(1898–1960)
20. september 1958 28. februar 1960
14 Skipsmegler
Leif Rudi
(1906–1984)
17. september 1960 24. juni 1969
15 Disponent
Arild Helliksen
(1913–1977)
24. juni 1969 24. juni 1975
16 Overingeniør
Carsten Jacob Hvoslef
(1935–2013)
24. juni 1975 30. mars 1982
17 Optiker
Hugo Roar Lundemo
(1929–1996)
30. mars 1982 3. april 1990
18 Overlege
Nils Andreas Hunstad
(1930–2015)
3. april 1990 19. april 1994
19 Disponent
John Albert Solberg
(1938– 2016)
19. april 1994 1. oktober 2002
20 Disponent
Gunvar Bergsvein Lium
(1936–)

Litteratur[rediger | rediger kilde]

  • Edv. Eidsvaag, Chr. Brodtkorb, H. J. Hansen og Kr. Kielland: Festskrift i anledning af 25. Aarfesten den 16 de December 1906 for den St. Johannes Loge St. Olaf til det gjenreiste Tempel Orient i Trondhjem, Myklebust, Trondhjem, 1906
  • Et kortfattet utdrag av frimurerlogen St. Olaf t. d. g. t.'s oprettelse og historie gjennem 50 år, Trondhjem, 1931
  • St. Johs. logen St. Olaf til det gjenreiste Tempel, Trondheim : Jubileumsskrift : (1881-1956), Trondhjem, 1957
  • Matrikkel over Den Norske Frimurerorden for arbeidsåret 1996/97, Aktietrykkeriet i Trondhjem
  • Matrikkel over Den Norske Frimurerorden for arbeidsåret 2007, Aktietrykkeriet i Trondhjem