Slamsuger

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Slamsuger på lastebilchassis

Slamsuger er en teknisk, mekanisk enhet som er laget for å suge slam, avløpsvann, sandfang og lignende.

Slamsugere er tilgjengelig i alle kommunene i Norge, fordi Stortinget har lovbestemt slamtømming av mindre, private avløpsanlegg. En slamsuger er som oftest påmontert en lastebil, og ligner på en tankbil. Noen mindre kommuner har slamsugerenheten som en traktorhenger.

Slammet som skal suges er som oftest i oppsamlingstanker under bakkenivået, så derfor må slamsugeren ha en kompressor som produserer vakuum på enheten.

Slam suges opp via en gummislange og inn på slamtanken. Inntaket på slamtanken er høyt opp for å hindre tilbakeføring av slammet ved akutt vakuumtap. Når slamtanken er full må slamsugeren på et godkjent mottak for å levere slammet. Dette er enten lagune, kloakkrenseanlegg, lagringsbasseng, lagringstank eller annet egnet sted.

Mange av dagens slamsugere har også høytrykkspyler, og kalles «kombi-bil» på fagspråket. Disse er utformet forskjellig, vanntanken kan ligge rundt slamtanken, de kan være store som slamtanken, en kombibil kan ha en like stor vanntank som slamtank, f.eks, viss slamtank har en kapasitet på 10 kubikk, kan også vanntanken ha det, alt etter hva kunden som bestiller bilen ønsker. Man har også skyvbare skott, det vil si at man har en bevegelig del inne i tanken der man kan dele på mengde vann å slam, alt etter ønske. Disse høytrykkspylerene er utviklet for å åpne tette og igjengrodde rør. Høytrykks slangene som brukes kan variere i størrelse, , mest vanlig er vel 1 tomme og halv tommes slanger. Til disse brukes det forskjellig form for dyser, disse er utviklet i forskjellig form å størrelse. Trykket fra pumpen kan variere ut ifra hvilken pumper man velger og ikke minst vil ha, alt etter hva kunde vil ha. Det som er viktig er at det ikke kjøres for mye trykk i gamle sementrør da strålene fra vannet kan ødelegge mer en de gagner. en 120 meter lang nylon slange veier godt over 100 kg, allikevel klarer man å dra dette ut med vanntrykk på dyse på noen sekunder viss røret er åpent og ingen hindringer. Det er store krefter ute å går.