Atomur

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Atomur.

Et atomur er en ekstremt nøyaktig tidsmåler som bruker et atoms resonansfrekvens som oscillator.

Det finnes flere typer, der oscillatorer basert på cesium, hydrogen og rubidium er mest vanlig. Oscillatorer som er basert på cesiumatomer skal være de mest nøyaktige, med en nøyaktighet på ±1 sekund på én million år. Ett sekund er idag definert ut ifra «varigheten av 9 192 631 770 perioder av strålingen som svarer til overgangen mellom de to hyperfine nivåene av grunntilstanden til cesium-133 atomet ved 0 kelvin.» Det er dette man måler i et atomur.

Ifølge relativitetsteorien er tid relativt, og avhengig av hastigheten. Derfor vil ikke to atomur gå likt med mindre de beveger seg med samme hastighet. Dette er merkbart i forbindelse med satellitter og annen romfart.

I dag kan man kjøpe forholdsvis billige radiostyrte ur, som ikke må forveksles med atomur.