Skjermingsfradrag

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk

Skjermingsfradrag er i norsk skatterett et inntektsfradrag for personlig skattyter som beskattes etter den såkalte aksjonærmodellen. Skjermingsrenten skal sikre finansieringsnøytralitet ved at den avkastningen skattyteren alternativt kunne oppnådd på en sikker, passiv kapitalplassering unntas fra ekstrabeskatning under aksjonærmodellen.

Aksjeutbytte og -gevinster (aksjeinntekter) som overstiger avkastningen av en risikofri kapitalplassering, oppjusteres med en oppjusteringsfaktor og beskattes som alminnelig inntekt på fysiske aksjonærers hånd. Utbytte som ligger innenfor avkastningen av en risikofri alternativ investering, skjermes for skatt gjennom skjermingsfradraget. Skjermingsfradraget fastsettes ved å multiplisere aksjens skjermingsgrunnlag (inngangsverdi/kostpris med tillegg for eventuelt ubenyttet skjermingsfradrag fra tidligere år) med skjermingsrenten (risikofri markedsrente etter skatt). Ubenyttet skjerming kan fremføres og fradras i utbytte på samme aksje senere år. Ubenyttet skjerming tillegges også neste års skjermingsgrunnlag. Ved realisasjon av aksjen kan ubenyttet skjerming fradras i eventuell gevinst.[1]

Skjermingsrente, prosent
År Aksjonærmodellen og deltakermodellen Foretaksmodellen
2006[2] 2,1 3,0
2007[3] 3,3 4,6
2008[4] 3,8 5,2
2009[5] 1,3 1,8
2010[6] 1,6 2,2
2011[7] 1,5 2,1
2012[8] 1,1 1,6
2013[9] 1,1 1,5
2014[10] 0,9 1,2
2015[11] 0,6 0,8
2016[12] 0,4 0,5
2017[13] 0,7 0,9
2018[14] 0,8 1,1
2019[15] 1,3 1,7
2020[16] 0,6 0,8
2021[17] 0,5 0,6

Se også[rediger | rediger kilde]

Referanser[rediger | rediger kilde]

 1. ^ Ot.prp. nr. 1 (2004-2005) Skatte- og avgiftsopplegget 2005 - lovendringer, kapittel 5
 2. ^ http://www.skatteetaten.no/no/Tabeller-og-satser/Skjermingsrente/2006/
 3. ^ http://www.skatteetaten.no/no/Tabeller-og-satser/Skjermingsrente/2007/
 4. ^ http://www.skatteetaten.no/no/Tabeller-og-satser/Skjermingsrente/2008/
 5. ^ http://www.skatteetaten.no/no/Tabeller-og-satser/Skjermingsrente/2009/
 6. ^ http://www.skatteetaten.no/no/Tabeller-og-satser/Skjermingsrente/2010/
 7. ^ http://www.skatteetaten.no/no/Tabeller-og-satser/Skjermingsrente/2011/
 8. ^ http://www.skatteetaten.no/no/Tabeller-og-satser/Skjermingsrente/2012/
 9. ^ http://www.skatteetaten.no/no/Tabeller-og-satser/Skjermingsrente/2013/
 10. ^ http://www.skatteetaten.no/no/Tabeller-og-satser/Skjermingsrente/?ssy=2014#formulaDiv
 11. ^ Skatteetaten. www.skatteetaten.no (norsk) http://www.skatteetaten.no/no/Tabeller-og-satser/Skjermingsrente/?ssy=2015#formulaDiv. Besøkt 13. februar 2016. 
 12. ^ http://www.skatteetaten.no/no/Tabeller-og-satser/Skjermingsrente/?ssy=2016#formulaDiv
 13. ^ Skatteetaten (24. oktober 2012). «Skatteetaten - Skjermingsrente for aksjer og enkeltpersonforetak». www.skatteetaten.no (norsk). Besøkt 27. februar 2018. 
 14. ^ «Skatteetaten - Skjermingsrente for aksjer og enkeltpersonforetak 2018». Skatteetaten. 
 15. ^ «Skatteetaten - Skjermingsrente for aksjer og enkeltpersonforetak 2019». Skatteetaten. 
 16. ^ «Skatteetaten - Skjermingsrente for aksjer og enkeltpersonforetak 2020». Skatteetaten. 
 17. ^ «Skatteetaten - Skjermingsrente for aksjer og enkeltpersonforetak 2021». Skatteetaten.