Sesse

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk

Sesse (av norrønt sess, som betyr sete eller benk) er ikke en båttype, men en benevelse som angir antallet seter eller benker ombord i en rodd båt (med eller uten mast for seilføring), og altså ikke antall sitteplasser. Det hører med et par årer til hver sesse, som derav gjerne sier noe om størrelsen på både båt og mannskap. Begrepet er helst kjent fra sagalitteraturen, men det brukes også i dag.

Sessene plasseres mellom rommene i båten, men man teller ikke med rommene i for- og bakstavnen. En 20-sesse har således 19 rom, men størrelsen på rommene (og derav lengden mellom sessene) kan variere. Likedan vil lengden på hver sesse kunne variere, helst i sammenheng med båtens bredde og antallet roere, men gjerne også litt etter båttypen i seg selv.

Fra leidangen kjenner man til at landet ble inndelt i skipreider langs kysten av Håkon den gode omkring år 955, der kystbøndene måtte bygge og utruste et skip. Størrelsen på leidangskipene ble definert som et visst antall sesser. Til å begynne med var gjerne kravet en 20-sesse (en båt med 40 årer og et mannskap på opp mot 100 mann). Senere ble dette kravet økt til en 25-sesse. Norge var inndelt i 270 skipreider, men under Magnus Lagabøte ble antallet økt til 279 i 1279.