Hopp til innhold

Selger

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Selgere er vanligvis avhengige av å reise effektivt og bruker i stor grad bil.

Selger betegner en fysisk eller juridisk person som har til oppgave på egne eller andres vegne å slutte en avtale eller kontrakt om overdragelse av et produkt, en vare eller tjeneste mot et avtalt vederlag til en kjøper. Ut over den rent juridiske definisjonen, brukes også betegnelsen som en yrkestittel i sammenstillinger som f.eks. butikkselger, bilselger, dørselger, telefonselger ol. Tidligere var også betegnelsen «reisende» eller «salgsrepresentant» brukt for denne funksjonen.

Andre versjoner av begrepet

[rediger | rediger kilde]

Én utbredt versjon av tittelen er «salgskonsulent». Innen bank- og finansvirksomhet er betegnelsen «kunderådgiver» den fremherskende tittelen på selgerne. Forbrukerombudet påla i 2009 virksomheter innen disse bransjene å stoppe bruken av denne tittelen siden den kan representere en form for villedende markedsføring. Pålegget kommer i kjølvannet av en rettslig kjennelse hvor det er fastslått at en «rådgiver» har oversolgt potensialet i lånefinansierte spareprodukter.

Den egentlige selgerrollen

[rediger | rediger kilde]

En selger har normalt rollen som promotør og representant for en virksomhet. I tillegg til produktkunnskap må selgeren ha evner og kunnskap til å håndtere juridiske, psykologiske og merkantile elementer i salgssituasjonen. Salgssituasjonen (bedriftstypen, produktene, kundekategoriene og markedssituasjonen) gir rammer som er bestemmende for selgerens rolle og oppgaver. Salget kan medføre stor eller liten kompleksitet i forhold til produkter, levering, kontraktsforhold og interne forhold hos såvel leverandørvirksomheten som hos kjøper.

Salgsrepresentasjon

[rediger | rediger kilde]

Selgerens rolle som representant for virksomheten han opptrer på vegne av er basert på den tilliten han er gitt implisitt ved å være ansatt i en selgerfunksjon eller på formelle fullmakter som gjelder mellom ham og arbeidsgiveren. Selgeren har prinsipielt fullmakt til å inngå avtaler i overensstemmelse med virksomhetens normale betingelser eller praksis. Det innebærer at selgeren inngår avtaler og kontrakter med kunden basert på virksomhetens tilbud og priser. Salgsarbeidet skjer vanligvis ved kundebesøk.

Salgsagent

[rediger | rediger kilde]

En salgsagent er en representant for et foretak som tilbyr produkter eller tjenester til bedrifts- og institusjonsmarkeder. Ordet selger brukes vanligvis om en selger med fast lønn, eventuelt lønn i kombinasjon med en tilleggsprovisjon. Bruk av personlig salg skjer ofte i bedriftsmarkeder der markedsforholdene endres over tid og gir forandring i den praktiske arbeidssituasjonen.

En handelsagent arbeider for å fremme salget av en eller flere bedrifters produkter. Handelsagent har påtatt seg å virke for salg eller kjøp av varer for hovedmannens regning (selvstendig og over tid). Agenten gjør det ved å innhente ordrer til hovedmannen eller ved å inngå avtaler i hovedmannens navn.

Med andre ord er salgsagenten en ordreformidler som lever av provisjon fra salget. Han selger for en annens regning og risiko, og fører følgelig ikke lager selv.

En salgsagent arbeider for å fremme salget av en eller flere bedrifters produkter. Han kan være ansatt i selgerbedriften, men arbeider som agent på provisjonsbasis.

Eldre yrkesbetegnelser

[rediger | rediger kilde]

Skreppekremmer og pedler

[rediger | rediger kilde]

På 1800-tallet og et stykke utover på 1900-tallet bar omreisende salgsagenter ofte varene sine med seg i en veske eller «skreppe». Det førte til at slike selgere ble kalt «skreppekremmere», og en norsk lærebok i engelsk fra 1871 oversatte det engelske begrepet «pedler» med «Skræppekræmmer».[1] Uttrykket «pedler» ble importert til norsk fra engelsk; det ble blant annet brukt blant norsk-amerikanere i Minnesota som synonym for handelsmann.[2] En norsk–engelsk ordbok publisert i Minnesota i 1930 oversetter «handelskar» med «pedler».[3]

Betegnelsen «pedler» ble utover på 1900-tallet særlig brukt om en salgsagent i oljebransjen. Oljeselskapet Gulf averterte i Levanger-Avisa i 1967 etter nye medarbeidere, og delte de utlyste stillingene inn i to kategorier: «forhandlere til bensinstasjoner» og «pedlere». Annonsen presiserte at selskapet ønsket søknader fra «yngre, energiske menn som kan tenke seg å satse på en fremtid i selskapets tjeneste», og beskrev pedlerstillingene slik:

«PEDLERE som for egen regning skal drive med salg av fyringsolje og petroleum til forbrukere i sentrale områder. Vi tilbyr finansiell støtte, godt teknisk utstyr og salgsmessig hjelp i form av salgsopplegg og reklame.»[4]

Referanser

[rediger | rediger kilde]
  1. ^ Kristiansen, A. (1871). Engelsk Læsebog for Viderekomne : med Ordforklaringer og Henvisninger til Løkkes Grammatikker. Christiania. s. 154. «(---) pedler: Skræppekræmmer» 
  2. ^ Bratager, Laura Ringdal (1925). Over hav og land. Minneapolis, Minn: Forfatterindens Forlag. «Engang en pedler hadde bragt noget ind i kjøkkenet og høflig og bukkende gik baglængs til døren, tok han feil og for ned i en melsæk i spiskammeret.» 
  3. ^ Reque, Dikka (1930). Notes and vocabulary for boken om Norge. Minneapolis, Minn. 
  4. ^ «(Annonse:) Gulf i fremgang tilbyr Dem en fremtid». Levanger-Avisa. 11. mai 1967. s. 1.