Agenturhandel

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Agenturhandel er handel for egen regning og risiko som næringsforetak driver med varer fra en eller flere leverandører. Ordet agentur signaliserer at handelen skjer for å fremme omsetning av leverandørenes produkter. Kundene handler da med agenturhandlerens foretak som juridisk sett er kundenes leverandør. Hvilke retts- eller avtalebetingelser som gjelder mellom agenturhandleren og hans leverandører har ikke primær interesse for kundene bortsett fra tilfeller der disse kan ha interesse av å gjøre en bestilling direkte på grunn av pris eller andre hensyn.

Agenturprodukter[rediger | rediger kilde]

De produktene en agenturhandler tilbyr presenteres vanligvis som produkter i hans eget leveringstilbud. Det er de også juridisk sett. Salget kan skje fra butikk eller lager og også i kombinasjon med reklameaktiviteter eller annet salgsarbeid. Kundens rett til å gå utenom og gjøre bestilling hos hans leverandører kan være avtaleregulert mellom agenturhandleren og hans leverandører. Vanligvis vil verken agenturhandleren eller hans leverandører være interessert i å tilby direktekjøp fordi det er mer kostnadskrevende for dem.

Agenturforretninger[rediger | rediger kilde]

Ordet agenturforretning er sammensatt av ordene agent og forretning. En agent har en funksjon som er eller ligner på detaljhandel, men agenturbetegnelsen angir at det er snakk om produkter som ikke selges fritt utenom avtale med den som arbeider som agent. Grunnen er at han har påtatt seg å virke for omsetning av agenturproduktene og har den løpende kostnaden som det medfører.

Distriktsforhandlere[rediger | rediger kilde]

Ordet distriktsforhandler dekker det som kalles detaljist eller som er brukerrettet engroshandel. Distriktsforhandlere arbeider med mange typer produkter og er ikke alltid avhengig av presise avtaleforhold med sine leverandører. De står ofte mer fritt med hensyn til valg av leverandør på grunn av markedssituasjonen. Ordet distriktsforhandler brukes også som et generelt navn på både agenturhandel, detaljhandel og brukerrettet engroshandel.

Agenturloven[rediger | rediger kilde]

Agenturloven gjelder spesielle arbeidsformer der salgsagenter eller handelsreisende gjør avtaler for en forretningsforbindelse eller arbeidsgiver.

Se også[rediger | rediger kilde]