Hopp til innhold

Sandmile

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Råbjerg mile
Kart over Råbjerg mile

Sandmile er det danske ordet for en åpen sanddyne av flygesand. Den kan karakteriseres som en vandrende klitt som er det danske navnet på sandformasjonene vi finner langs Nordsjøkysten.

Fra 1500-tallet og fram til sent i 1800-tallet var store areal langs Nordjyllands vestkyst dekket av flygesand, som befolkningen etterhvert fikk kontroll over ved hjelp av marehalmutplanting og verneskog. Der er fortsatt to sandmiler igjen i et naturvernet område.

En av dem, Råbjerg Mile nær Skagen, har vandret ca. 1,5 km østover siden 1900. Den forventes å nå østkysten i løpet av anslagsvis 150–200 år. Den vil da ha begravd en del gårder og både veien og jernbanelinjen fra Frederikshavn til Skagen.