Saltstraumen prestegjeld

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Saltstraumen kirke

Saltstraumen prestegjeld, inntil 1. januar 1982 Straumen prestegjeld, var et prestegjeld tilhørende Bodø domprosti. Det omfattet sogn i Bodø kommune i Nordland fylke, og hovedkirken var Saltstraumen kirke.

Saltstraumens kirkesogn er nå en del av Bodø kirkelige fellesråd, og underlagt Bodø domprosti i Sør-Hålogaland bispedømme i Den norske kirke.

Historikk[rediger | rediger kilde]

Kirkelyden i Saltstraumen sognet fra gammelt av til Bodin prestegjeld. Ved kgl.res. av 13. juni 1885 ble Saltstraumen kapell oppført på gården Knaplund til bruk for beboerne på søndre bredd av Saltfjorden. Ved kgl.res. av 15. november 1890 ble Straumen anneks opprettet med Saltstraumen kapell som sognekirke, gjeldende fra 1. januar 1891.[1]

Ved kgl.res. av 31. desember 1896 ble kallskapellaniet for Bodø by nedlagt, og Bodin prestegjeld delt i to sognekall, gjeldende fra 1. januar 1897. Hovedsognet, som besto av Bodø landdistrikt, og Straumen sogn skulle heretter utgjøre Bodin prestegjeld, og Bodø by skulle utgjøre Bodø prestegjeld.[1] Ved kgl.res. av 23.august 1968 ble Straumen sogn med tillegg av tilstøtende områder i Bodin sogn skilt ut som Straumen prestegjeld.[2] Fra 1. januar 1982 ble navnet endret til Saltstraumen prestegjeld.[3]

Fra 2004 ble prestegjeldene som administrativ enhet faset ut av Den norske kirke, og fra 2012 gikk de også ut av lovverket.[4]

Menigheter[rediger | rediger kilde]

Prestegjeldet hadde ved sin avvikling følgende menigheter:[5]

Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ a b Prestegjeld og sogn i Nordland, arkivverket.no
  2. ^ Forskrift om Straumen prestegjeld, Nordland, lovdata.no
  3. ^ Gudbrandson, Terje (1996). Gårds- og slektshistorie for Tverrlandet. xx#: Kommunen. s. 33. ISBN 8274160878. 
  4. ^ Fornyings-, administrasjons-og kirkedepartementet (20. desember 2011). «Endringer i gravferdsloven og kirkeloven». Regjeringen.no (norsk). Besøkt 5. mars 2023. 
  5. ^ «Kirkelig enheter og endringer i prosti og menigheter». docplayer.me. Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS. 2009. Besøkt 5. mars 2023.