Hopp til innhold

Sagbruk i Namsos

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Det har vært en rekke Sagbruk i Namsos og omegn i mange år. Distriktet har basert seg på den næringen. I dag er bare ett av de gamle sagbrukene igjen.

Før grunnleggelsen av Namsos[rediger | rediger kilde]

Det var et titalls sagbruk i Namdalen før ladestedet Namsos ble anlagt. Dette var mindre sagmøller anlagt av skogeierne på gunstige steder i forhold til tømmerskog og fossefall. Trelasten som ble saget, ble ført til ladestedet Braaholmen. Derfra ble trelasten skipet med jekter til Trondheim eller nordover. Namdalen lå under Trondhjems handelsdistrikt og var underlagt de trondhjemske handelsprivilegier. Trelast som skulle eksporteres måtte derfor gå om mellommenn i Trondheim og fortolles der. Et av de viktigste poengene med å anlegge ladestedet Namsos var derfor å få eget tollkontor, slik at eksport av trelast kunne skje direkte til utlandet. Etter at Namsos ble anlagt i 1845 var det flere som startet trelasthandel på stedet, men fortsatt var det sagbruk utenfor byen som ble benyttet. En av de viktigste sagbrukene var Sæviksagen kjent helt fra begynnelsen av 1700-tallet. I 1853 ble Statlandbruket startet med O. G. Olsen som interessent. Samme år ble norges første dampsag bygget på Spillum av Erik. O. Wullum. Wullumsagen gikk dårlig og ble nedlagt etter noen år.

Van Severen[rediger | rediger kilde]

Namsos første dampsag ble anlagt i 1862 på Verftstangen av Prokuraor Fredrik Christian Juell og skogeier Carl August Gulbranson, gjennom selskapet, Juell & Gulbranson. Carl August Gulbranson eide fra før av store skogeiendommer i Namdalen, Overhalla og Grong og var i behov av effektivt sagbruk. Gulbranson kjøpte senere ut Juell og ble eneeier.

Nederlandske interesser kom inn i namdalske skogeiendommer og trelasthandel etter at O. G. Olsens forretninger gikk konkurs. Dette er opprinnelsen til navnet Van Severen. Det var to brødre ved navn Van Severen som ble bestyrere av J.F. & C.A. Van Severen i 1869. I 1882 kjøpte Kjøpmann Johs. Havig virksomheten og fortsatte under navnet Van Severen & Co. Havig døde i 1893 og hans enke fortsatte driften av firmaet til 1901. Da ble firmaet solgt til et aksjeselskap som i 1902 også kjøpte Gulbransons eiendommer og dampsag. Aksjeselskapet fortsatte driften under navnet Van Severen & Co. Med på kjøpet fra Gulbranson fulgte også Statlandbruket. I dag eies bruket av Moelven under navnet Moelven Van Severen AS, og er det eneste gjenværende av de gamle sagbrukene i Namsos.

Aksjeselskaper[rediger | rediger kilde]

Namsos Aktiedampsag & Høvleri ble grunnlagt i 1895 i Laviken. Brukets disponent var Th. Sommerschield. I 1897 ble han eneeier og fortsatte driften til 1911. Da solgte han bruket til Namsen Trælastforening.

Namdalens Aktiedampsag & Høvleri ble grunnlagt i 1895. Aksjonærene var i hovedsak eierne av Bjøra bruk i Overhalla som ville starte et nytt sagbruk i Namsos. I 1913 ble det startet en mindre trevarefabrikk i tilknytning til bruket. Brukets disponent var Joh. Eliassen. I 1920 ble bruket overtatt av AS Namdalsbruket.

Namsen Trælastforening ble startet i 1899 som et aksjeselskap som besto av om lag 100 aksjonærer i Namdalen. Bruket besto av sagbruk og høvleri. I 1906 ble det også startet et lite snekkerverksted. Brukets første disponent var P. C. Anziøn. I 1928 overtok Van Severen & Co ledelsen av bruket og i 1932 ble det nedlagt som egen bedrift. Van Severen drev bruket videre til 1940 da anlegget brant ned kort tid etter bombingen av byen. Det ble ikke gjenoppbygd.

Andre bruk[rediger | rediger kilde]

Lavikens Dampsag og Høvleri ble anlagt i 1897 av Andreas Bjerkhoel. I dagligtale ble bruket kalt Bjerkhoelbruket. I 1913 ble bruket utvidet med et snekkerverksted. I begynnelsen av 1920-tallet var det krisetid som endte med at bruket måtte innstille driften. Det kunne ikke skaffes kapital til ny drift og bruket ble nedlagt. Bygningene og bommen ble kjøpt av kommunen. Bygningene ble senere overdratt til Namsen-Fjord Canning.

Bjørumsbruket ble bygd av et aksjeselskap i 1898. Bruket besto av sagbruk og høvleri, men ble ingen god forretning. I 1905 ble selskapet avviklet og bruket solgt til Van Severen & Co som benyttet høvleriet videre.

AS Namdalsbruket ble etablert i 1920. Selskapet overtok da Namdalens Aktiedampsag og Høvleri. I 1921 ble bruket nesten totalskadet i en brann, men ble straks bygget opp igjen. Omkring midten av 1960-tallet ble bruket fusjonert med (Norske Skog) Van Severen og deretter nedlagt. Mathias Mørkved var disponent i en årrekke. Senere overtok hans sønn, Eirik Mørkved. Mathias Mørkved var bror av Ole Mørkved (se nedenfor), Salamon Mørkved (eier av Spillumbruket AS) og Martin Mørkved, som drev sagbruk i Lierne og på Høyladet.

Ole Mørkved startet sagbruk og høvleri ved siden av Namdalsbrukets branntomter i 1921. Dette sagbruket var det nest siste sagbruket som ble nedlagt Det skjedde like etter tusenårsskiftet. De siste 10-15 årene drev Mørkvedbruket virksomheten på ny tomt i Vestre Havn.

Autoritetsdata