Hopp til innhold

SOSI-formatet

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

SOSI-formatet er et filformat for utveksling av digitale geodata. Utviklingen av SOSI-formatet startet på 1970-tallet. [1] I dag[når?] utvikles SOSI-formatet lite, siden det er ventet at GML vil overta som utvekslingsformat.

Det er verdt å merke seg at SOSI-formatet' ofte blir forvekslet med Samordnet Opplegg for Stedfestet Informasjon (SOSI). Fra starten og utover 90-tallet var SOSI-formatet og modellene for SOSI tilnærmet det samme. Siden UML (og XML) i dag er enerådende for modelleringa, er SOSI et opplegg som omfatter mer enn SOSI-formatet. [2]

Innledning[rediger | rediger kilde]

På 70-tallet økte bruken og utviklingen av digitale geodata. Det ble observert at standardisering av formater for utveksling av geodata ville være kostnadsbesparende, og et forslag til utvekslingsformat ble utarbeidet av Norsk Regnesentral. [1] I 1987 ble versjon 1.0 av standarden for SOSI-formatet publisert av Statens kartverk. [3]

Utover 90-tallet ble utviklingen av SOSI-formatet nært knyttet til arbeidet som er ble gjort i ISO/TC 211. ISO/TC 211 benyttet tidlig UML i modelleringa av ISO 19100-serien av standarder for geodata. UML-modellene i ISO 19100-serien er format- og platformuavhengige, og valg av format kan skje ved realisering av modellene i ettertid. Denne utviklingen har ført til at SOSI i dag omfatter mer enn SOSI-formatet.[2]

Oppbygningen av formatet[rediger | rediger kilde]

SOSI-formatet er hierarkisk oppbygd, og har en start (hode) som inneholder opplysninger om versjon, tegnsett, dato (i ISO 8601-format), koordinatsystem, kvalitet m.v. Deretter følger punkter og linjer med koder som angir linje- og punkttyper og koordinatene for punktene.

Eksempel (grenselinje med tre punkter):

.HODE
..TEGNSETT ANSI
..SOSI-VERSJON 3.0
..SOSI-NIVÅ 4
..TRANSPAR
...KOORDSYS 2  !(Koordinatsystem = NGO1948 akse II)
...ORIGO-NØ  35599 10289 !(Origo, i hele meter, som skal tillegges koordinatene til punktene. Det valigste er at det her står 0  0. Da får koordinaene sine sanne verdier.)
...ENHET 0.001  !(millimeter)
..OMRÅDE
...MIN-NØ 35599 10289
...MAX-NØ 37402 11218
..DATO 20061123   !(Dato i ISO 8601 format)
..KVALITET * * * * *
.LINJE 1:
..OBJTYPE EiendomsGrense !(den gamle formen: ..LTEMA 4011  !(4011= kode for eiendomsgrense) er utgått
..NØ
245536 568364 ...PTEMA 4064 ...KP 1 !(koordinater i millimeter – skal tillegges origo)
..NØ
207548 547931 ...PTEMA 4057  !(4057 = kode for umerket grensepunkt)
..NØ
203510 555438 ...PTEMA 4064   !(4064 = kode for grensepåle)
.SLUTT !(må alltid avslutte fila)

Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ a b Stein W. Bie og Einar Stormark (1980) (pdf, tilgang for norske IP-adresser), Forslag til utvekslingsformat for digitale geodata, Norsk Regnesentral, Oslo.
  2. ^ a b Statens Kartverket (2015), Nasjonal strategi for videreutvikling av SOSI.
  3. ^ Statens kartverk (1987), Samordnet opplegg for stedfestet informasjon - SOSI versjon 1.0, Hønefoss.

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]