SOSI

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til: navigasjon, søk

SOSI (Samordnet Opplegg for Stedfestet Informasjon) er et mye brukt dataformat i Norge for utveksling av digitale kartdata. Det er utviklet av Statens kartverk [1]. Standarden ble første gang utgitt i 1987 (Versjon 1.0). Standarden revideres og utvikles kontinuerlig, og det er en uttrykt strategi at det skal foretas en tilnærming til internasjonale standarder (ISO 19100).

Standarden er hierarkisk oppbygd, og har en start (hode) som inneholder opplysninger om versjon, tegnsett, dato (i ISO 8601-format), koordinatsystem, kvalitet m.v. Deretter følger punkter og linjer med koder som angir linje- og punkttyper og koordinatene for punktene.

Eksempel (grenselinje med tre punkter):

.HODE
..TEGNSETT ANSI
..SOSI-VERSJON 3.0
..SOSI-NIVÅ 4
..TRANSPAR
...KOORDSYS 2  !(Koordinatsystem = NGO1948 akse II)
...ORIGO-NØ  35599 10289 !(Origo, i hele meter, som skal tillegges koordinatene til punktene. Det valigste er at det her står 0  0. Da får koordinaene sine sanne verdier.)
...ENHET 0.001  !(millimeter)
..OMRÅDE
...MIN-NØ 35599 10289
...MAX-NØ 37402 11218
..DATO 20061123   !(Dato i ISO 8601 format)
..KVALITET * * * * *
.LINJE 1:
..OBJTYPE EiendomsGrense !(den gamle formen: ..LTEMA 4011  !(4011= kode for eiendomsgrense) er utgått
..NØ
245536 568364 ...PTEMA 4064 ...KP 1 !(koordinater i millimeter – skal tillegges origo)
..NØ
207548 547931 ...PTEMA 4057  !(4057 = kode for umerket grensepunkt)
..NØ
203510 555438 ...PTEMA 4064   !(4064 = kode for grensepåle)
.SLUTT !(må alltid avslutte fila)

SOSI brukes også som utvekslingsformat av geografiske data, da er det ikke nødvendigvis krav om at standarden følges. Innen enkelte fagområder er ikke standarden dekkende for de registreringene som utføres i programmene.

Referanser[rediger | rediger kilde]

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]