Kode

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Strekkode.
Morsealfabetet benytter korte symbol for bokstaver som blir sendt ofte og lengre symbol for bokstaver som ikke blir sendt så ofte.

Kode er i kommunikasjonssammenheng et sett av regler for å overføre informasjon ved hjelp av en annen form for representasjon. Eksempler kan være musikk, fraser eller tekst representert ved hjelp av noter, bokstaver eller morsekode.

Kode kan ha flere meninger:

  • Kildekode eller programkode, instrukser for et dataprogram (programmeringsspråk).
  • Ved kryptering, et ord eller mening byttes ut med et annet tegn eller ord.
    • Innen kryptografi skiller en mellom kode og chiffer. I en kode er en bokstav, ord eller setning erstatte med andre ord eller symboler for å gjøre innholdet hemmelig. Eksempel: et par sko som daglig flyttes fra den ene siden til den andre av inngangsdøra kan etter kodeboka bety: Alt i orden her, uforståelig for en tilfeldig forbipasserende.
    • Et chiffer kan klartekst og chiffertekst bestå av samme type symboler og antallet er likt. Inneholdet er uleselig fordi bokstavene (eller andre tegn) har byttet plass og kan være erstattet av andre bokstaver. Det hele styrt av en algoritme og en chifreringsnøkkel.
  • Lesekode, teknikken med bokstaver og ord for å formidle informasjon (tekst).
  • En del av foten hos hester, drøvtyggere og svin
  • Kunstmuseene i Bergen har byttet navn til KODE med eget nummer for hver av de fire bygningene.