Rotasjonsport

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk
Halvhøyde rotasjonsporter

En rotasjonsport er en fysisk anretning som har som funksjon å kontrollere passering av personer gjennom et passeringspunkt.

I motsetning til en vanlig dør eller kan en rotasjonsport kontrollere hvilken retning en person beveger seg i og hvor mange personer som passerer. Det skilles normalt mellom halvhøyde og fullhøyde rotasjonsporter der førstnevnte kategori er desidert mest utbredt.

Bruksområdet for halvhøyde rotasjonsporter er primært billettkontroll ved jernbanestasjoner, alpinsentre, fornøyelsesparker osv. De benyttes også i sammenhenger hvor man ønsker å vite hvor mange besøkende man har på museer, messer, konserter osv. En halvhøyde rotasjonsport vil aldri være en ugjennomtrengelig fysisk sperre, og benyttes derfor ofte i sammenheng med videoovervåking eller manuell betjening.

Fullhøyde rotasjonsport

Fullhøyde rotasjonsporter kalles også adgangssperrer eller sikkerhetssperrer, og benyttes i hovedsak der det er absolutte krav personellkontroll eller hvor det er betydelige økonomiske tap knyttet til uautorisert adgang. Eksempelvis benyttes disse i sammenheng med adgangskontrollsystemer der man til enhver tid kan ha oversikt over hvilke personer som befinner seg på innsiden av porten. Ved en evakueringssituasjon eller annen uønsket hendelse vil man da kunne ha svært pålitelig oversikt over personellet.

En rotasjonsport kan normalt programmeres i tre forskjellige modus i hver retning; fri adgang, autorisert adgang eller sperret adgang. Eksempelvis, i billettkontrollen på et museum vil det normalt kreves autorisasjon i form av scanning av billett for å få adgang inn gjennom rotasjonsporten, mens det ved samme port vil være mulig å forlate området uten autorisasjon.

På steder der portens formål utelukkende er å kontrollere bevegelsesretningen, har elektroniske sluser i stor grad overtatt for rotasjonsportene. Disse er særlig utbredt på flyplasser. Optiske sensorer eller overvåkingskamera i porten registrerer bevegelsen og gir alarm ved avvikende hendelser.