Regelverksenheten

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk

Regelverksenheten (RE) er Forsvarets rådgiver for regelverksforvaltning.[1] Enheten er en del av Forsvarets fellestjenester og har ansvar for kvalitetssikring og publisering av regelverk innen forsvarssektoren.[2] Målsettingen er at brukerne på en enkel måte skal kunne finne frem til gjeldende regler, og at forsvarssektorens interne regelverk er oppdatert og bidrar til effektiv styring, forsvarlig drift og økt rettssikkerhet.[3] Regelverk og andre styrende dokumenter gjøres digitalt tilgjengelig via «FOBID», en database på Forsvarets intranett. Avdelingen FLO/IKT og senere FMA/IKT har hatt det tekniske ansvaret for utviklingen av databasen. Det finnes i tillegg en forenklet versjon av FOBID på internett - med kun ugraderte dokumenter.[4]

Historikk[rediger | rediger kilde]

Forsvaret etablerte "prosjekt FOBID" (nå Regelverksenheten) 1. august 2003 med seniorrådgiver Bjørn Åge Østmo som leder. Arbeidet startet med å samle inn og etablere en oversikt over utgitte regelverk i Forsvaret. Disse ble så digitalisert og publisert i en nyopprettet database som fikk navnet FOBID. All nyproduksjon av regelverk ble deretter underlagt et dokumenthierarki og et regime for krav til innhold og kvalitetssikring. Dette ble formalisert ved ”Direktiv for utarbeidelse og publisering av regelverk i Forsvarets militære organisasjon” (Regelverksdirektivet) av 15. september 2005. Direktivet ble erstattet av ”Direktiv for utarbeidelse og publisering av regelverk i Forsvaret” (Regelverksdirektivet) av 15. oktober 2009 og senere av Retningslinjer om utarbeidelse og publisering av regelverk i forsvarssektoren fra 1. desember 2020 .

Arbeidet har tydeliggjort behovet for en grundig gjennomgang og kontroll av de juridiske aspektene ved utarbeidelse av regelverk i Forsvaret. Målet har vært å kunne avdekke og rette opp eventuelle svakheter, mangler og motstrid ved utarbeidelse av regelverk.

Fra 1. januar 2006 ble "prosjekt FOBID" omgjort til en fast enhet i Forsvarsstaben. 1. august 2016 ble Regelverksenheten (RE) en budsjett- og resultatansvarlig avdeling i Forsvarets Fellestjenester. Thomas Hol Fosse overtok som sjef RE 1. februar 2017. Våren 2017 skiftet Regelverksenheten fokus fra å kun se på hvordan lage gode enkeltregelverk til et mer overordnet perspektiv hvor en ser på regelverk som styringsinstrument og med en mer helhetlig regelverksforvaltning - regelverkssyklus med agendasetting, regelverksutvikling, implementering, monitorering og erfaringslæring inkludert adferdskunnskap. I 2020 fikk Regelverksenheten ansvar for rådgivning innen regelverksforvaltning til hele Forsvarssektoren, samt ansvaret for en samlet tilgjengeliggjøring i FOBID-databasen.

Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ «Regelverksenheten». Forsvaret. Besøkt 17. september 2021. 
  2. ^ «Forsvarets fellestjenester». Forsvaret. Besøkt 23. september 2021. 
  3. ^ «Retningslinjer om utarbeidelse og publisering av regelverk i forsvarssektoren». regelverk.forsvaret.no. Besøkt 23. september 2021. 
  4. ^ «FOBID». Forsvaret (norsk). Besøkt 16. september 2021.