Rastriya Prajatantra Party (Nepal)

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Rastriya Prajatantra Party (Nepal) (forkortelse RPP(Nepal) eller RPP (N)) er et lite, ekstremistisk rojalistisk parti i Nepal. Det var tidligere kjent som RPP (Khamal Thapa).

Khamal Thapas parti[rediger | rediger kilde]

Partiet blei danna av RPP-parlamentarikeren (innvalgt i 1999) Khamal Thapa.

I motsetning til de fleste andre RPP-parlamentarikere støtta Thapa kong Gyanendras statskupp 1. februar 2005. Han gikk inn i Gyanendras diktatoriske regjering som innenriksminister, og blei kjent for sitt truende språk mot den demokratiske opposisjonen. Thapa blir også etterforska for å stå bak brutalitet mot demonstranter under det store demokratiopprøret Jana Andolan 2006.

Da Gyanendra erklærte at han ville lage et nytt politisk system, bygd på lojale monarkistiske partier, fikk han støtte av Khamal Thapa. Kongen utlyste lokalvalg i februar 2006 og et parlamentsvalg seinere.

Alle demokratiske partier samla i Sjupartialliansen for demokrati i Nepal erklærte at de ville boikotte disse valga. De to viktigste monarkistiske partiene, RPP og RJS, sa også at de ikke ville delta.

Khamal Thapa erklærte 10. januar 2006 at han nå var lederen av RPP. I praksis fikk hans parti bare støtte av en parlamentariker som var valgt i 1999: Khamal Thapa sjøl. Partiet blei fra da av omtalt i pressa som

  • RPP(Thapa) (eller RPP(Khamal Thapa).

(Denne navnebruken har skapt en del forvirring i internasjonal presse, fordi RPP(Thapa) også har vært brukt som navn på den langt viktigere fløya av RPP leda av Surya Bahadur Thapa, som i dag dessuten leder det nest største monarkistiske partiet, RJS. Disse større partiene har ingenting med Khamal Thapas parti å gjøre. For oppklaring av forholdet mellom de ulike monarkistiske partiene, se hovedartikkel om RPP.)

Viktig parti under diktaturet[rediger | rediger kilde]

I lokalvalget som blei holdt under det kongelige diktaturet 8. februar 2006, deltok bare små og nystifta rojalistiske partier. Valget blei holdt bare i de større byene der den kongelige hæren hadde kontroll, med tilsammen om lag 10% av befolkninga. En effektiv valgboikott gjorde at kanskje 20% stemte, ifølge de høyeste anslaga. (Lavere anslag var rundt 5%.) Mange steder blei valget heller ikke holdt fordi det mangla kandidater. USA, India og Japan var blant maktene som kritiserte valget.

Khamal Thapas RPP blei «vinner» av valget – dvs. gjorde det best av de som deltok. Partiet kan neppe ha fått mer enn 1% av stemmene til de stemmeberettigete i Nepal, men dette ga dem bl.a. mange ordførerposter.

Foran parlamentsvalget som kong Gyanendra planla, lå derfor RPP (Khamal Thapa) svært godt an – det blei også spekulert på om det kunne bli regjeringsparti.

Dette valget blei aldri holdt, fordi Gyanendras diktatur blei styrta av demokratiopprøret i april 2006.

Partiet etter at demokratiet blei gjenninført[rediger | rediger kilde]

Dermed var det også slutt med de lokale ordførerpostene osv. for RPP (Khamal Thapa). Det kom fram informasjon som viste at Gyanendra bak kulissene hadde vært med på å finansiere partiet. Partiets representanter blei også anklaga for å ha berika seg på bekosting av kommunekassa der de hadde sittet i posisjon våren 2006.

Khamal Thapa sjøl blei satt under etterforskning for forbrytelser mot menneskerettighetene da han var innenriksminister under diktaturet.

Seint i april 2006 blei parlamentet fra 1999 gjenninkalt (det var offisielt oppløst i 2002). Etter et halvt års forhandlinger mellom regjeringa og opprørerne i NKP(Maobadi), blei det enighet om at 1999-parlamentet skulle erstattes av et nytt overgangsparlament, satt sammen av de fleste fra 1999-parlamentet, representanter for maoistene og andre. Utelukka blei de 1999-representantene som hadde samarbeida med Gyanendras diktatur. Dermed mista Khamal Thapa sin plass i parlamentet, og hans parti minsta sin eneste representant.

Sommeren 2006 ga høyesterett hovedfløya av RPP (nå også kjent som RPP(Rana)) enerett til partinavnet og partisymbolet.

Rabindra Nath Sharma tar over som partileder[rediger | rediger kilde]

26. oktober 2006 gikk Khamal Thapa av som leder i RPP(Khamal Thapa), og blei erstatta av Rabindra Nath Sharma.

Partiet blei fra da av kjent som RPP(Nepal) (eller RPP (N).

Ettersom de eldre og større monarkistpartiene RPP og RJP i prinsippet sa at de kunne støtte innføring av republikk, var RPP(Nepal) nå det største og viktigste partiet som åpent støtta kongedømmet og den tidligere diktatoren, kong Gyanendra.

RPP(Nepal) organiserte i desember 2006 en serie møter i forskjellige byer. I Kathmandu gjennomførte partiet bl.a. et møte for representanter valgt i lokalvalga i februar, under diktaturet. Dette blei oppfatta som sterkt provoserende av mange som hadde støtta demokratiopprøret mot Gyanendra, og førte til voldsomme motdemonstrasjoner fra Sjupartialliansens og maoistenes studentorganisasjoner.

Partiets ene representant blei nekta å delta i Nepals overgangsparlament, som blei konstituert 15. januar 2007.

Se også[rediger | rediger kilde]