Rasta (Lørenskog)

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Rasta er et område i Lørenskog i Akershus, som ligger i nærheten av Røykås og Kjenn. Området har eget senter (Rasta Senter), legesenter, barneskole (Rasta skole) og en Steinerskole. Stedsnavnet Rasta kommer muligens fra ordet rọst (vei) eller ordene utrast og heimrast som har tilknytning til å beskrive ulike deler av gårdsarealer[1]

Beliggenhet[rediger | rediger kilde]

Området som ligger i Lørenskog kommune, med postnummeret 1476, strekker seg langs med Oslos østlige grense i vest og Skårersletta i øst. Gamleveien strekker seg gjennom sentrum av det geografiske området. Poststedet Rasta inkluderer: størsteparten av Røykås og Vallerud, de nordre delene av Nordre- og Søndre Hauger, den søndre delen av Lysås, den vestre delen av Løken og den vestre delen av Skårer

Historie[rediger | rediger kilde]

Gamleveien, som frem til 1947 het Romeriksveien, er Lørenskog eldste kjente vei og hadde betegnelsen Kongevei. Veien som går gjennom Rasta, ble benyttet til kjøring av plank og andre varer fra 1600-tallet av. Veien ble bygget på bakgrunn av at Basmo festning i Marker trengte en fartsåre for rask transport av soldater og varer dit[2].

Lørenskogs eneste fattighus lå frem til 1914 på Rasta. Fattighuset ble opprettet i 1886, og da Lørenskog ble egen kommune i 1908 stod de som ansvarlige for driften av fattigvesenet i kommunen. Beboerne på fattighuset var hovedsakelig eldre mennesker uten familie som kunne støtte dem[3]. Fattighuset ble avviklet av kommunen og solgt på auksjon til Nils Friis Daae i 1916[4]. Selv om han personlig aldri bodde i huset innredet han det som privatbolig. Daae var Lørenskogs første herredkasserer og hadde tilhold på Rasta Gård. Daae virket som herredkasserer frem til han gikk av med pensjon som 70-åring i 1939. Rasta gård står den dag i dag, men størstedelen av den opprinnelige tomten er skilt ut og det var i 2016 blitt ferdigstilt 50 privatboliger på den delen av tomten som ligger nærmest gårdshuset.

Etter andre verdenskrig ønsket Lørenskog kommune å beholde sin egen identitet som bygd når de la frem sine tanker om fremtidig boligutbyggelse De ønsket seg dermed primært villabebyggelse[5]. Fra tidlig på 80-tallet startet boligutbyggingen på Rasta i stor skala[6] og består i dag av hovedsakelig av rekkehus- og eneboligbebyggelse.

Elvågaseter var et kafebygg og tidligere sportsstue som var i drift fra 1946 til den ble lagt ned i 1996. Kafeen lå innerst i Bjørndalsveien og var i flere tiår et naturlig stoppested på søndagsturen. På 50- og 60-tallet var kafeen på Elvågaseter et samlingspunkt for ungdom, og stedet kjent som et lokalt "ekteskapsmarked" da flere møtte sine fremtidige ektefeller her[7]. Kafeen hadde forøvrig også en av kommunens første jukebokser, og denne kan ha bidratt til kafeens popularitet[8].

Skoler på Rasta[rediger | rediger kilde]

Rasta skole stod klar i 1986 og har pr. 2016 460 elever fordelt på 19 skoleklasser fra 1.-7. trinn. Skolen tar inn elever hovedsakelig fra den vestre delen av Lørenskog[9]. Rasta skole blir brukt som valglokale ved Kommune- og Stortingsvalg[10].

Steinerskolen ligger også i poststedet Rasta. Skolen ble grunnlagt i 1982, men flyttet ikke inn de nåværende bygningene før i 1985. Steinerskolen er en privatskole med ca. 220 elever fordelt på skoletrinn fra 1.-10. klasse[11].

Lørenskog voksenopplæring ligger ved Rasta senter og har 14 ansatte og ca. 300 elever. Voksenopplæringen tilbyr fagene norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere[12].

Næringsvirksomheter[rediger | rediger kilde]

Området er i dag hovedsakelig et boligområde, men det ble, som i hele Lørenskog, tidligere drevet gårdsdrift på området. Fra 1920 - 1950 var det en revefarm på den tidligere husmannsplassen Frydenberg[13].

På den såkalte "Futurum"-eiendommen som ligger på østsiden av Gamleveien ble det i 1985 oppført et næringsbygg hvor det ble produsert elektriske artikler frem til bygget ble solgt i 1990[14].

Rasta senter ligger i sentrum av postområdet. Senteret stod ferdig i 1985 og inneholder i dag en matbutikk, frisørsalong, legesenter, kjøreskole, apotek og voksenopplæringssenter[9]. Senteret ble pusset opp i 2015 og senteret fikk et seks-etasjes tilbygg som inneholder voksenopplæringssenterets nye lokaler og selveierleiligheter.

Fritidsmuligheter[rediger | rediger kilde]

I Rasta-området har man om vinteren tilgang til skimuligheter (se Østmarka), og det blir laget skøytebane ved Røykås vellhus i Vestaveien, ved Steinerskolen på Vallerud og på fotballbanen på Ekerud, hvis værforholdene tillater dette. Speideren i Lørenskog har sitt tilholdssted i Østmarka og det er også store muligheter for fugletitting.

Østmarka[rediger | rediger kilde]

Rasta-området har flere innganger til Østmarka ved blant annet: Vestaveien/Østaveien, nedenfor Torvmyrveien og ved Ekerud. Det er ca. 40-60 min gange til Mariholtet og kort avstand til fylkesgrensen til Oslo. Det er store fiske- og jaktmuligheter, skiterreng og skimuligheter på vinteren og rikelig med bær og spiselig sopp om høsten/sensommer.

Referanser[rediger | rediger kilde]

 1. ^ Hunskar, Kristian (2008). Lørenskog Leksikon. Oslo: Lørenskog kommune. s. 174. 
 2. ^ Hunskar. Lørenskog Leksikon. s. 62. 
 3. ^ Alsvik, Ola (1998). Historien om Lørenskog. Lørenskog: Lørenskog Kommune. s. 131. 
 4. ^ Hunskar. Lørenskog Leksikon. s. 61. 
 5. ^ Alsvik. Historien om Lørenskog. s. 238. 
 6. ^ Alsvik. Historien om Lørenskog. s. 174. 
 7. ^ Hunskar. Lørenskog Leksikon. s. 41. 
 8. ^ Andersen, Rune (2003). Bilder fra Gamle Lørenskog. Bjørnemyr: Frifant Forlag. s. 82. 
 9. ^ a b Hunskar. Lørenskog Leksikon. s. 174. 
 10. ^ «Valg Lørenskog kommune». Arkivert fra originalen 8. mars 2017. 
 11. ^ Hunskar. Lørenskog Leksikon. s. 217. 
 12. ^ «Lørenskog Voksenopplæring - Om Skolen». Besøkt 13.05.2017. [død lenke]
 13. ^ «Kulturminnevernsplan for Lørenskog kommune» (PDF). 
 14. ^ Bjørn Torp (03.02.2010). «Områdenavn - Lørenskog» (PDF).