Hopp til innhold

Raseadskillelse

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Den sørafrikanske apartheidpolitikken skilte strengt mellom folk av ulike raser på alle områder i samfunnet. Denne stranda utenfor byen Durban var åpen bare for hvite mennesker. Bildet er fra 1989.

Raseadskillelse eller raseskille er en politikk for å holde ulike «menneskeraser», etniske folkegrupper, adskilt i dagliglivet. Ved gjennomført raseskille i et samfunn er det separate busser, skoler, restauranter, kinoer og så videre for ulike «raser». Rasemessig segregering kan bygge på lover eller forekomme uoffisielt.

«Mildere» former for raseskille kan være at det er vanskelig for personer som tilhører en gitt «rase» å få visse stillinger eller kjøpe hus i bestemte områder. Mange forbinder raseadskillelse med apartheid (afrikaans for 'adskilthet') i Sør-Afrika, hvor folkegrupper med ulik hudfarge ble holdt adskilt ved lover inntil frigjøringsvalget i 1994. I USA var det også utbredt raseadskillelse, både formelt og uformelt, særlig i Sørstatene der rasediskriminerende lover gjaldt til inn på 1960-tallet.

I dag er raseadskillelse ved lov historie, FNs menneskerettserklæring og tilsvarende internasjonale konvensjoner har medført at slike lover er opphevet. I en rekke land er det imidlertid fremdeles ulike former for uoffisiell raseadskillelse.