Radikal

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Radikal kan bety

  • Radikalisme (historisk), en historisk politisk strømning som var en forløper til sosialliberalisme og progressivisme
    • I norsk politisk historie på 1800-tallet og deler av 1900-tallet ble «radikal» tradisjonelt brukt om fremskrittsvennlige sosialliberalere, ofte med forankring i Venstre, omtrent i samme betydning som progressiv
  • Kulturradikalisme, strømning i norsk kultur som bygger på liberale ideer som retten til fri ytring og redusering av kirkens makt
  • Radikalisering, prosess der et individ eller en gruppe slutter seg til en voldelig og/eller ekstrem ideologi
  • Høyreradikalisme, bevegelser som ligger til høyre for den parlamentariske konservatismen
  • Venstreradikalisme, bevegelser på venstresiden som ønsker en overgang fra kapitalisme til sosialisme
  • Frie radikaler, innenfor fysikk


Dette er en pekerside og inneholder kun pekere til forskjellige betydninger av dette ordet. Hvis du har fulgt en lenke hit, kan du kanskje gå tilbake og rette den, så den peker direkte til riktig artikkel. Se alle artikler som begynner med Radikal.