Psykofysikk

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Psykofysikk er en underdisiplin av psykologi som omhandler forholdet mellom fysiske stimuli og deres subjektive innbyrdes forhold eller persepter.

Begrepet «psykofysikk» ble skapt i 1860 da Gustav Theodor Fechner publiserte Elemente der Psychophysik. I dette verket formulerte han mange av teknikkene og teoriene i psykofysikk som senere ble regnet til de klassiske. Videre beskrev han i verket forskning som omhandlet fysiske stimuli og hvordan disse oppfattes. Fechner tillegges å ha lagt grunnlaget for den filosofiske basisen for feltet gjennom Elemente der Psychophysik.

I dag er dette en del av persepsjonspsykologien.