Prevalens

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk

Prevalens brukes i medisinsk statistikk til å beskrive hvor mange individer i en bestemt gruppe som har en gitt tilstand eller sykdom, gjerne på et gitt tidspunkt. Prevalens oppgis vanligvis i prosent av befolkningen eller som antall av en begrenset gruppe, som «1 av 1000».

Prevalensen sier noe om hvor vanlig en bestemt tilstand, for eksempel en sykdom, er i en befolkning.

Begrepet må skilles fra statistikkbegrepet insidens, som sier hvor mange nye individer i en bestemt gruppe som får en gitt tilstand i en gitt tidsperiode, for eksempel nye tilfeller av astma per år.

Det er ikke uvanlig at prevalens og insidens vil være forskjellig mellom forskjellige grupper (som for eksempel mellom kvinner og menn eller ved forskjellige alderstrinn). Ved statistiske beregninger kan det defineres spesielle grupper etter kjønn, alder, bosted, yrke, utdannelse, sykdomstrekk eller risokofaktorer. Slike definerte grupper kalles ofte for en kohort.

Begrepet livstidsprevalens anvendes for andelen av en befolkningsgruppe som noen gang i sin levetid får en bestemt sykdom. En livstidsprevalens på 1%, som for schizofreni, innebærer at 1 av 100 vil få en slik diagnose i løpet av sitt liv.

Se også[rediger | rediger kilde]