Hopp til innhold

Insidens

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Insidensen av en sykdom er definert som antall «nye» tilfeller av en sykdom i en populasjon i en definert periode. Dette tallet er anvendelig for epidemiologer, fordi det angir risikoen for en sykdom.

  • Insidensraten er definert som insidens delt på summen av risikoperioder/situasjoner for det enkelte individ.
  • Insidens per 1000 defineres slik:Denne brøken som inneholder antall individer med risiko for sykdom i nevneren er den vanligste måte å uttrykke insidens selv om det kan være store tall som 100 000 i nevneren.

Insidens og insidensrate bør ikke forveksles med prevalens som defineres som antall individer som til enhver tid / på et tidspunkt har en sykdom i en definert befolkning. Denne verdien sier ingenting om risikoen for å få tilstanden.

For eksempel en langvarig sykdom med stor spredning i samfunnet i 2002 vil få høy prevalens i 2003 på grunn av langvarig forløp, men den kan ha lav insidensrate i 2003. Men en sykdom som smitter lett og har kortvarig sykdomsforløp vil ha lav prevalens og høy insidens.

Insidens kan også uttrykkes som absolutt risiko.