Politisk fange

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

En politisk fange er en person som er fengslet eller på annen måte frarøvet handlings- og ytringsfrihet, fordi deres idéer eller rene nærvær, blir betraktet som en utfordring eller trussel mot myndighetene. En politisk fange er gjerne også en samvittighetsfange.

I mange tilfeller har politiske fanger gjerne blitt fengslet uten lovbelegg direkte gjennom utenomrettslige prosesser.

Det hender forøvrig også at politiske fanger blir arrestert og dømt med et snev av lovlighet, og der falske anklager, falske bevis, og urettferdighet rettssaker blir brukt for å skjule det faktum at vedkommende er en politisk fange. Dette er vanlig i situasjoner der utenomrettslig fengsling gjerne ville ført til nasjonal eller internasjonal fordømmelse for brudd på menneskerettighetene til en person med avvikende politiske synspunkter. En politisk fange kan også være en person som på urettmessig vis har blitt frarøvet muligheten til kausjon eller prøveløslatelse når det er rimelig å tro at dette hadde blitt gitt til en annen person for en liknende forbrytelse, eller at spesielle rettslige tiltak har blitt satt i verk for å forhindre dette.

Spesielt i sistnevnte tilfelle kan det faktum om personen blir betraktet som en politisk fange eller ikke, avhenge mye av subjektive politiske perspektiv eller tolkning av bevismaterialet.

I Nazi Tyskland og Sovjetunionen ble tvilsomme psykiatriske diagnoser brukt for å sende bort uønskede personer.[1]

Europaparlamentets definisjon[rediger | rediger kilde]

Europaparlamentet har vedtatt at en person som er fratatt sin personllige frihet er en politsk fange:

  • dersom fangen er fengslet i strid med en av de fundamentale garantiene som er fastsatt av Den europeiske menneskerettskonvensjon og dens protokoller (ECHR), særlig tankefrihet, samvittighetsfrihet eller religionsfrihet, ytringsfrihet og informasjonsfrihet, forsamlingsfrihet;
  • dersom fangen er fengslet bare av politiske grunner uten sammenheng med noe straffbart;
  • dersom, med politiske motiver, lengden på fengslingen og dens betingelser klart ikke står i forhold til det straffbare personen er funnet skyldig i, eller er mistenkt for;
  • dersom, med politiske motiver, hen er fengslet på diskriminerende måter sammenlignet med andre personer; eller,
  • dersom fengslingen er et resultat av fremgangsmåter som helt klart er urettferdige og det ser ut til å være knyttet til politiske motiver hos myndighetene.[2]

Politiske fanger[rediger | rediger kilde]

Kjente eksempler på politiske fanger er blant annet Nelson Mandela, Aung San Suu Kyi, Benazir Bhutto, Mahatma Gandhi og Martin Luther King jr.

Se også[rediger | rediger kilde]

Referanser[rediger | rediger kilde]

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]