Injurie

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

En injurie eller ærekrenkelse er en krenkelse av en annen persons ære gjennom et hvilken som helst form for uttrykk, og er lovstridig i mange land.

Norge[rediger | rediger kilde]

Injurier, eller ærekrenkelser, ble i Norge avkriminalisert ved straffeloven av 2005 med virkning fra 1. oktober 2015.[1] Ærekrenkelser kan imidlertid gi grunnlag for erstatningsansvar jf. lov om skadeserstatning § 3-6 a.

En injurie, eller ærekrenkelse, var ifølge den gamle straffeloven av 1902s kapittel 23[2] et lovbrudd hvor en person ved ord eller handling krenket en annens gode navn og rykte, æresfølelse eller utsatte noen for hat eller ringeakt.

Æres/selvfølelsen var omhandlet i § 246, mens § 247 omhandlet det å forårsake noens tap av omdømme slik at deres erverv eller stilling ble utsatt for ringeakt eller tap.

Loven ga en strafferamme på inntil 6 måneder etter § 246, mens § 247 hadde en ramme på inntil 2 år. Dog kunne straffen falle bort dersom injurianten førte sannhetsbevis, se dog § 249. Påtalemyndigheten ville normalt ikke fremme slike saker etter eget initiativ.[3]

Det var ikke bare navnet som var under beskyttelse, men selve personen. Det vil si at enhver handling/ord egnet til å utsette en person for hat, ringeakt eller dårlig rykte falt under denne paragraf. Hvis det var en enighet i en gruppe om bruk av koder om en person; om det var «han» eller enkelt og greit vanlig kallenavn og brukte det som middel til å utsette det for det ovennevnte, ville dette falt under æreskrenkelse.[4]

Utilsiktede virkninger av injurielovgivning[rediger | rediger kilde]

Juristen Knut Brofoss skrev i en artikkel i tidsskriften Samtiden i 1979 at gjennom injurielovgivning kan rettsapparatet lett kunne bli et redskap for virksomhet som det ellers anses viktig å bekjempe. I praksis kan man bli dømt fordi man legger noe annet i ordene enn det domstolene gjør. Den som ytringene retter seg mot oppnår ofte å lede oppmerksomheten bort fra det den opprinnelige ytringen dreier seg om, og over på spørsmålet om ytreren har gjort noe ulovlig.[5]

Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ Andenæs, Johs (10. juli 2017). «ærekrenkelse». Store norske leksikon (norsk). Besøkt 18. februar 2018. 
  2. ^ Almindelig borgerlig Straffelov 23de Kapitel. Ærekrænkelser
  3. ^ Kilde: Juridisk leksikon, 2. utgave (1966)
  4. ^ http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/regpubl/otprp/2008-2009/otprp-nr-22-2008-2009-/5/14.html?id=54041
  5. ^ Samtiden nr. 1 1979 side 31

Litteratur[rediger | rediger kilde]

  • Johs. Andenes: Alminnelig strafferett. Akademisk forlag, Oslo 1956
  • Helge Rønning; Halldis Moren Vesaas; Mariken Vaa, red. (1979). Samtiden nr. 1 1979. Aschehoug. 

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]