Petroleumstilsynet

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til: navigasjon, søk
Petroleumstilsynet
Type Forvaltningsorgan
Org.nummer 986 174 613[1]
Stiftet 1. januar 2004[2]
Hovedkontor Stavanger
Direktør Anne Myhrvold fra 2013- [3]
Virkeområde Norge
Ansatte 165 (i 2011)[4]
Eier Arbeids- og sosialdepartementet
Nettsted www.ptil.no

Petroleumstilsynet (Ptil) er et norsk, statlig tilsyn underlagt Arbeids- og sosialdepartementet. Petroleumstilsynet har myndighetsansvar for sikkerhet, beredskap og arbeidsmiljø i petroleumsvirksomheten i Norge.

Petroleumstilsynet ble 1. januar 2004 skilt ut fra Oljedirektoratet, og ble etablert som et selvstendig, statlig tilsynsorgan. Tilsynet holder til i Stavanger.

Petroleumstilsynets myndighetsansvar inkludert petroleumsanlegg og tilknyttede rørledningssystemer på Melkøya, Tjeldbergodden, Nyhamna, Kollsnes, Mongstad, Sture, Kårstø, Slagentangen og eventuelle framtidige, integrerte petroleumsanlegg. Videre rørledningssystemer som går til utlandet, i samsvar med traktater.

Myndighetsansvaret dekker alle faser av virksomheten; som ved planlegging, prosjektering, bygging, bruk og fjerning.

Oppgaver[rediger | rediger kilde]

Regjeringen har tillagt Petroleumstilsynet følgende oppgaver:

 • Petroleumstilsynet skal ved eget tilsyn og samarbeid med andre myndigheter på HMS-området sikre at petroleumsvirksomheten og virksomhet i tilknytning til denne, følges opp på en helhetlig måte.
 • Petroleumstilsynet skal videre drive informasjons og rådgivingsvirksomhet overfor aktørene i virksomheten, etablere hensiktsmessige samarbeidsrelasjoner med andre HMS-myndigheter nasjonalt og internasjonalt samt aktivt bidra til kunnskapsoverføring på helse-, miljø- og sikkerhetsområdet i samfunnet generelt.
 • Petroleumstilsynet skal gi uttalelser til overordnet departement i saker som behandles av departementet og bistå departementet i saker på forespørsel.

Tilsynsmetoder[rediger | rediger kilde]

I videste forstand er hele Petroleumstilsynets virksomhet innrettet mot å sørge for at petroleumsvirksomheten drives forsvarlig med hensyn til helse, miljø og sikkerhet. Departementet har gitt følgende føringer for hvordan Petroleumstilsynet skal ivareta sine oppgaver:

 • Oppfølgingen skal være systemorientert og risikobasert.
 • Oppfølgingen skal komme i tillegg til, og ikke som erstatning for, den oppfølging av egen virksomhet som gjennomføres av næringen selv.
 • Det skal være en balansert avveining mellom Petroleumstilsynets rolle som høyrisiko-/teknologitilsyn og arbeidstilsyn.
 • Medvirkning og partssamarbeid inngår som viktige forutsetninger for og prinsipper i Petroleumstilsynets virksomhet.

Hovedprioriteringer[rediger | rediger kilde]

Med bakgrunn i kunnskap og erfaring om virksomheten blinker Petroleumstilsynet hvert år noen områder som "de viktigste av de viktige". For 2014 er det:

Nordområdene[rediger | rediger kilde]

Petroleumsvirksomhet i nordlige farvann av norsk sokkel skal foregå forsvarlig og ivareta sikkerheten for mennesker, miljø og økonomiske verdier.

Ledelse og storulykkesrisiko[rediger | rediger kilde]

Ledelsen på alle nivå i næringen skal arbeide for å redusere storulykkesrisiko, og sørge for at dette arbeidet gjøres på en helhetlig måte. Initiativene og beslutningene ledelsen står bak, definerer og påvirker rammebetingelser som har betydning for storulykkesrisiko.

Risikoutsatte grupper[rediger | rediger kilde]

Risikoen for å få arbeidsbetinget sykdom og skade er ulikt fordelt blant yrkesgrupper i petroleumsindustrien. Petroleumstilsynet utfordrer næringens evne til å identifisere og følge dem opp.

Barrierer[rediger | rediger kilde]

Barrierer skal ivaretas på en helhetlig og konsistent måte, slik at risiko reduseres så langt som mulig.

Referanser[rediger | rediger kilde]

 1. ^ Nøkkelopplysninger fra Enhetsregisteret
 2. ^ Om Petroleumstilsynet
 3. ^ Petroleumstilsynets ledelse
 4. ^ Antall ansatte i følge Norsk samfunnsvitenskapelig datatjenestes forvaltningsdatabase

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]