Paratyfus

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Paratyfus (eller paratyfoidfeber) er en sykdom som er forårsaket av bakterien Salmonella paratyphi. Den er hovedsakelig en tarminfeksjon, og smitten overføres gjennom forurenset vann og mat. Kontaktsmitte forekommer også, spesielt i områder med lav hygieniske standard. Sykdommen er beslektet med tyfoidfeber, men har et mildere forløp.

Sykdommen har en inkubasjonstid fra noen dager til flere uker. Den begynner som en akutt betennelse i mage- og tarmsystemet, med diarè og feber. Hvis bakterier kommer over i blodet kan de forårsake blodforgiftning. I sjeldne tilfeller kan bakteriene også angripe hjernehinner, lunger, nyrer og benmarg. Paratyfus behandles med antibiotika.

Det finnes tre forskjellige typer av paratyfus-bakterien; A, B og C. B-typen, som forekommer i Skandinavia, er den minst farlige. De to andre typene finnes hovedsakelig i varmere strøk, som Sør-Europa og tropiske og subtropiske land.