Pønologi

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Pønologi (fra latin poena, «straff») utgjør fengselsvitenskap: det som befatter seg med de prosesser som er uttenkt og anvendt for straff, undertrykking og forebygging av kriminalitet og behandlingen av fanger.

Moderne pønologi befatter seg i hovedsak med fengselsadministrasjon og rehabilitering av kriminelle. Ordet brukes sjelden om teorier og metoder for avstraffelse i mer uformelle miljøer slik som barneoppdragelse.

Denne teorien om bestraffelse bygger på forestillingen om at straff skal påføres en overtreder i den hensikt å forandre vedkommende eller rehabilitere vedkommende slik at tilbakeføring til samfunnet (reintegrering) blir lettere. Straffemetoder som er i overensstemmelse med denne teorien er samfunnstjeneste, betinget fengsel samt de som innebærer veiledning og etteromsorg av overtrederen.

Denne teorien bunner i troen om at man ikke kan påføre en streng straff i form av fengsel og forvente at overtrederen kommer til å bli forandret og bli i stand til å reintegreres i samfunnet ved løslatelse. Selv om det ikke gis slipp på viktigheten av å påføre de personer som bryter loven straff, for å opprettholde sosial orden, gis også viktigheten av rehabilitering prioritet.

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]