Operasjon Bodenplatte

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk

Operasjon Bodenplatte (på tysk Unternehmen Bodenplatte) Operasjon Bodenplatte (tysk: Unternehmen Bodenplatte) var et stort flyangrep som tyskerne 1. januar 1945 utførte på vestfronten under den andre verdenskrig. Det var rettet mot 17 allierte flyplasser i Belgia, Nederland og Frankrike. På denne tiden var Luftwaffe alvorlig svekket. Tyskerne disponerte fortsatt betydelige mengder fly, men vestmaktenes bombing av oljeraffineriene hadde skapt en kritisk mangel på flybensin. Like alvorlig var mangelen på erfarne flyvere fordi de fleste av dem var skutt ned i luftkamper, og bensinmangelen gjorde det knapt mulig å drive flyskolene. Tyskerne hadde likevel klart å skrape sammen, bemanne og skaffe drivstoff til ca. 1035 fly – jagerfly, jagerbombere og noen få veiviserfly. Målet med angrepet var å erobre herredømmet i luften ved å ødelegge allierte fly og flyplasser – og å støtte marktroppene, som etter at Ardenneroffensiven hadde kulminert nå hadde begynt å trekke seg tilbake.

Tyskerne ødela 330 allierte fly og skadet 190 – hvorav flest jagerfly. Deres egne tap utgjorde 280 ødelagte og 69 skadede fly (hvorav 84 ble skutt ned av eget luftvern fordi operasjonen var hemmeligholdt også blant tyske luftvernartillerister). På begge sider var tapstallene blant de største på en enkelt dag under hele krigen. At de alliertes tap var størst, gjenspeiler ikke den strategiske betydning av angrepet. Det var nemlig ødeleggende for Luftwaffe, for tapene av flyvere og forbruket av flybensin var større enn våpenet kunne tåle. Vestmaktene var derimot i stand til å erstatte de tapte flyene og reparere de skadede flyplassene i løpet av få uker, og de mistet få flyvere fordi de fleste flyene ble ødelagt på bakken. Tyskerne klarte ikke engang midlertidig å overta herredømmet i luften, og Ardennertroppene fikk ingen nevneverdig hjelp. Angrepet ble da også gjennomført tross betydelig motstand innen Luftwaffe, hvor motstanderne mente at de gjenværende ressursene heller burde brukes til å forsvare eget territorium mot vestmaktenes bombeangrep. En slik defensiv krigføring krevde mindre drivstoffer og ammunisjon, en skjøt ned fiendtlige bombefly og flyvere som var vanskeligere å erstatte – og egne flyvere ble ikke tatt til fange om de skjøt seg ut i fallskjerm på eget territorium.

Operasjon Bodenplatte var Luftwaffes siste offensive innsats av betydning på vestfronten.