Omgangsskole

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Omgangsskolen i Bortestunn i Storlidalen

Omgangsskole var en ordning som kom til etter at den første norske skoleloven ble bestemt i 1739. Der det ikke var egnet å samle elever til en skolestue reiste lærerne rundt og underviste på omgang. «Fastskoleloven» fra 1860 påla kommunene å etablere permanente skoler som skulle erstatte omgangsskolene.

Historie[rediger | rediger kilde]

Forordning av 1739 la grunnlaget for de første offentlige skoler. I byene ble det startet opp med allmue-/fattigskoler. På landsbygden bodde folk for spredt til at det kunne opprettes egne faste skoler, derfor fikk man omgangsskoler.

Omgangskoleordningen ble organisert slik at hvert prestegjeld ble delt opp i distrikter. Hvert distrikt hadde sin omgangskoleholder (lærer). Distriktet ble så delt opp i tre til fem roder. En rode bestod av flere gårder som lå noenlunde samlet. Undervisningen foregikk i et av rodens hus, noe som gikk på rundgang blant rodens gårder. Det var en plikt for gårdene å holde skolestue da det var deres tur, samt holde læreren med husrom og mat. Elevene fikk ca. to måneders undervisning i året, men dette varierte opp gjennom tiden. Skoleholderen holdt skole på omgang mellom rodene i sitt distrikt, derav navnet omgangskole.

Skoleholderen ble valgt ut av presten blant de mest oppvakte konfirmantene. Han fikk litt videre opplæring i lesing og kristendomskunnskap av klokkeren. Deretter var han klar til å undervise. Skoleholderen skulle fortrinnsvis være hjemmehørende i prestegjeldet. Da kunne han fortsatt bo hjemme og prestegjeldet sparte utgifter.

Allmue-/omgangskolene var først og fremst en kristendomskole og skulle lede barna mot konfirmasjonen. Undervisningen bestod hovedsakelig i en høring av kristendomskunnskapene. Noen lærte også å lese, skrive og regne.

Det ble i enkelte områder holdt omgangskoler frem til ca. 1940, til tross for «fastskoleloven» fra 1860 som påla kommunene å etablere faste skoler.

Se også[rediger | rediger kilde]

Litteratur[rediger | rediger kilde]

  • Høigård, Einar og Ruge, Herman: Den norske skoles historie. Oslo 1947
  • Nilsen, Halkild Skolestell og folkeopplysningsarbeid. I bygdene i Bergen stift 1800-1850. Oslo 1953

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]