Norsk Folkemusikk- og Danselag

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Svensk folkemusikk- og dans
Norsk folkedans framstilt på en gammel ovnsplate laget ved Fritzøe Jernverk – nå i Frtizøe museum i Larvik.

Norsk Folkemusikk- og Danselag (NFD) var en norsk interesseorganisasjon for å ta vare på og fremme norsk folkemusikk og -dans og å sikre utøvernes økonomiske, sosiale og kunstneriske interesser. NFD blei slått sammen med Landslaget for Spelemenn til FolkOrg i 2009.

Historikk[rediger | rediger kilde]

NFD ble stiftet i 1987 med formål å holde oppe de ubrutte folkemusikk- og bygdedanstradisjonene i Norge og å fremme norsk folkemusikk og bygdedans som fullverdige kunstformer. Laget kjenner et spesielt ansvar for å formidle disse kunstformene til et bredere publikum og stiller seg åpent for nyskaping og eksperimentering på folkemusikken sin grunn.

NFD legger vekt på å være kulturpolitisk pådriver og å fremme oppmerksomhet om folkemusikken og dansen gjennom aktiv bruk av media.

Samarbeid[rediger | rediger kilde]

For å styrke det internasjonale samarbeidet innen feltet er laget medlem av Nordisk Folkemusikkomite og European Network of Traditional Music and Dance.

NFD er initiativtager til etablering av Norsk Folkemusikkatalog – en Internett-basert utøverkatalog. Katalogen blir drevet av Norsk Folkemusikkformidling, NFDs arrangør- og formidlingsorganisasjon og er et samarbeidsprosjekt mellom NFD og Landslaget for Spelemenn (LfS). NFD samarbeider også med LfS om utvikling av Den norske Folkemusikkscena. Gjennom samarbeid i Nordisk Folkemusikkomite er Norsk Folkemusikkformidling også operatør for den norske delen av Nordisk Folkemusikkatalog.

NFD er initiativtager til etablering av Riksscene for nasjonal og internasjonal folkemusikk, joik og folkedans, en ny nasjonal institusjon for sektoren.

NFD er rettighetshaverorganisasjon i GRAMO sin utøversektor, og laget har avtale om samarbeid med MFO (Musikernes fellesorganisasjon). Laget samarbeider med seks andre organisasjoner om tiltakspakken SAMSTEMT – for å styrke folkemusikken og dansens plass i kulturpolitikken.

Ekstern evaluering[rediger | rediger kilde]

NFD ble evaluert av Georg Arnestad på oppdrag fra Norsk kulturråd i 2005. Kulturforsker Georg Arnestad gav i evalueringen NFD stor ære for å ha gitt folkemusikk en tydeligere plass på den kulturpolitiske dagsordenen og for å være den organisasjonen som sterkest har bidratt til utvikling av viktige fellestiltak innen feltet:

«NFDs 18-årige historie kan på mange måtar sjåast på som ei lita organisasjonsmessig suksesshistorie. Med relativt små ressursar, hardt, målmedvite og strategisk klart retta arbeid har organisasjonen ikkje berre lykkast å stå fram som den mest profilerte organisasjonen innanfor det norske folkemusikk- og folkedansfeltet. NFD må også få ein god del av æra for dette feltet har fått ein tydelegare plass på den kulturpolitiske dagsorden. Det er dessutan eit faktum at NFD, folkemusikkens Bellona, ‘enfant terrible’, uekte barn eller kva for karakteristikk vi skal bruke, er den organisasjonen som i sterkast grad har lagt vekt på og lykkast med å få organisasjonane på felte t til å gå saman om, utvikle og delvis få realisert viktige fellestiltak.»

Se også[rediger | rediger kilde]

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]