Norge 1:50000

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk

Norge 1 : 50 000 er den topografiske hovedkartserien for hele Norge (utenom Svalbard) i målestokk 1 : 50 000. Den sivile betegnelsen er Norge 1 : 50 000 og den militære betegnelsen er M711. Kartene er lettleste og nøyaktige, de viser bl.a. høydekurver (20 m), fjelltopper, merkede stier, veier, bebyggelse og vassdrag. Denne kartserien passer godt til turbruk, for jegere, fiskere, hytte-eiere og andre som ferdes i norsk natur.

Den militære serien omfatter 727 kartblad. Arbeidet med kartserien ble påbegynt i 1952, og førstegangskartleggingen ble fullført i 1988. Fra 2012 blir den sivile serien trykket på plastpapir, på begge sider av arket og i et større format slik at hvert kartblad nå tilsvarer fire kartblad i den militære serien. Den sivile serien omfatter 212 kartblad. Det ajourføres nå omkring 60 kartblad i året. Statens kartverk (Kartverket) har ansvaret for oppdatering og vedlikehold av kartserien. Kartene kan kjøpes i de fleste bokhandlere, eller de kan bestilles fra en av Kartverkets forhandlere.

Kartserien blir utgitt som gradteigskart, dvs. at netto kart-areal er begrenset av meridianer og breddesirkler. Den bygget opprinnelig på Europeisk datum 1950 (ED50) med den internasjonale ellipsoiden fra 1924 som referanseellipsoide og geoidehøyde null i Helmerts tårn i Potsdam (kart med sort rutenett). I 1993 ble European Reference Frame 1989 (EUREF89) offisielt geodetisk datum i Norge. EUREF89 fremkom ved å «fryse» WGS 84 under en internasjonal målekampanje i 1989. For målestokkområdet 1 : 50 000 er EUREF89 tilnærmet lik WGS 84. På kartserien brukes derfor begrepet EUREF89 (WGS84) som geodetisk datum (kart med blått rutenett). Alle kartbladene er påført fullstendige geografiske koordinater i de fire kartbladhjørnene. Koordinatene er transformert fra ED50 til EUREF89. Kartene blir fremstilt i UTM-projeksjon.

Ved skiftet av geodetisk datum ble den opprinnelige bladbegrensningen, basert på ED50, beholdt. For alle M711 (og gamle Norge 1 : 50 000) kartbladene er begrensningen i nord-syd retning 15 breddeminutter (ED50). Bladinndelingen øst-vest tar utgangspunkt i meridianen gjennom Oslo observatorium, 010° 43' 10,2" (ED 50) øst for Greenwich. For disse kartene varierer begrensningen øst-vest med breddegraden:
nord for 68° N (ED50) er den 36 lengdeminutter (ED50),
mellom 68° N (ED50) og 62° N (ED50) er den 30 lengdeminutter (ED50),
og syd for 62° N (ED50) er den 22½ lengdeminutt (ED50).
Sterkt forenklet kan dette illustreres slik:

Bredde Lengde Anmerkning
68° N
(ED 50)

62° N
(ED 50)

36
lengdeminutter
(ED 50)
Gjelder alle kartblad som ikke
har avvikende bladinndeling.
30
lengdeminutter
(ED 50)
22½
lengdeminutt
(ED 50)
15
breddeminutter
(ED 50)
M711
kartblad

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]