Nordland reinbeiteområde

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk
Svenske reineieres hevdvunne sommerbeiteområder i Norge, og omvendt.

Nordland reinbeiteområde er en del av reindriftsforvaltningen i Norge. Reinbeiteområdet følger litt andre grenser enn Nordland fylke. Kommunene nord for Ballangen og Narvik ligger i Troms reinbeiteområde, til gjengjeld går området litt inn i Nord-Trøndelag. Bortsett fra Lofoten og Andøya og noen øyer på Helgelandskysten er hele Nordland fylke reinbeiteområde. Reinbeiteområdet ledes av et områdestyre med medlemmer oppnevnt av Fylkestinget og Sametinget.

Totalt dekker Nordland reinbeiteområde 34 kommuner fordelt på 12 reinbeitedistrikter. De to sørligste strekker seg inn i Nord-Trøndelag fylke. Nord for Rombaksfjorden i Narvik ligger det fem reinbeitedistrikt innenfor Nordland fylke, som tilhører Troms reinbeiteområde. I tillegg har en rekke svenske samebyer beiterettigheter på norsk side i barmarkssesongen; i alt blir ni områder i Nordland brukt til sommerbeite for svensk rein.

De tolv distriktene er, regnet fra sør til nord:

De fleste reinbeitedistriktene flytter reinen vestover til kysten om vinteren, ofte ved hjelp av bil og ferge. Distriktene som ikke har tilgang på kystbeite flytter reinen innover i landet mot svenskegrensa. De to nordligste reinbeitedistriktene har en mer stasjonær driftsform med korte flyttinger mellom årstidsbeitene.

Nordland reinbeiteområde grenser til Troms reinbeiteområde og Nord-Trøndelag reinbeiteområde.

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]