Nasjonalt informasjonssenter for alternativ behandling

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk

Nasjonalt informasjonssenter for alternativ behandling (NIFAB) var et informasjonssenter med oppdrag fra norske helsemyndigheter. Senteret var en egen enhet under Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin (NAFKAM), og hadde i oppgave å utvikle og tilby nøytral og kvalitetssikret forbrukerinformasjon på en statlig nettportal om alternativ behandling. Formålet med dette var å gi den enkelte kunnskap til å kunne ta informerte helsevalg.

Informasjonssenteret utførte også delene av NAFKAMs oppdrag om overvåkning av nye trender i behandlingsmarkedet, samt å besvare henvendelser om alternativ behandling fra publikum, helsearbeidere og media.

NIFAB ble vedtatt opprettet i 2005 av Helse- og omsorgsdepartementet som følge av Aarbakke-utvalgets forslag om "informasjon og forskning som andre virkemidler enn rettslig regulering" i NOU 1998:21, samt Helse- og omsorgsdepartementets innstilling til dette i Ot.prop. nr 27 (2002-2003)

NIFAB var fullfinansiert av norske helsemyndigheter, og eksisterte som eget nettsted med adressen nifab.no fra 2007 til 2018. Fra 2018 ble informasjonssenteret en fullt integrert del av Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin (NAFKAM), som er underlagt Det helsevitenskapelige fakultetUiT Norges arktiske universitet. Fra da opphørte bruken av merkenavnet "Nasjonalt informasjonssenter for alternativ behandling" og akronymet NIFAB.

Integrasjonen var en av anbefalingene i konsulentselskapet Oxford Research's evaluering fra 2013 av den statlige forsknings- og informasjonsvirksomhetet på feltet alternativ behandling[1]. Anbefalingen var begrunnet i at å operere med to merkenavn virket forvirrende.

På Nifabs nettsider fantes det blant annet informasjon om:

  • alternativ behandling
  • pasientsikkerhet
  • alternative behandlingsformer
  • kreft og alternativ behandling
  • forskning på effekt og sikkerhet
  • NIFABs kilder og framgangsmåte for produksjon av informasjon
  • lovgivningen på feltet alternativ behandling
  • egenbehandling med kosttilskudd og legemidler fra naturen

I dag er innholdet i sin helhet å finne på NAFKAMs nettsider.

Evaluering av NAFKAMs forsknings- og informasjonssvirksomhet[rediger | rediger kilde]

På oppdrag av Helsedirektoratet ble NIFAB evaluert i 2013 av konsulentselskapet Oxford Research.[1] Hovedkonklusjonene om informasjonsvirksomheten var at «NIFAB har lagt store ressurser i å utvikle en god og informativ portal. Her har etter vårt skjønn NIFAB lykkes godt. NIFAB arbeid med å sikre kjennskap og kunnskap i befolkningen virker derimot tilfeldig og ikke satt i system» samt «Merke- og informasjonsstrategisk kan det virke mot sin hensikt å ha operere med to ”merkenavn” – NAFKAM og NIFAB. Det forvirrer mer enn det hjelper. Et nytt navn eller en sammenslåing til bruk av ett navn, er mulige løsninger som kunne vært drøftet.»

Referanser[rediger | rediger kilde]


Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]