NITO Studentene

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk
NITO Studentene
Stiftet2002
LandNorge
Medlemmer13 000[1]
Nettstedhttps://www.nito.no/student

NITO Studentene er en studentorganisasjon for de som studerer ingeniør- eller teknologifag. Alle som studerer ingeniør-, bioingeniør-, sivilingeniør- eller annen høyere teknologiutdanning (bachelor/master) med minimum 60 studiepoeng teknologiske fag kan bli medlem. NITO Studentene er en interesseorganisasjon for studenter i forhold til utdanningsinstitusjonene, overfor Storting og Regjering, samt internt i NITOs egne ledd. Organisasjonen har også egen observatør i NITO sitt hovedstyre og i Universitets- og høyskolerådets fagstrategiske enhet for matematiske, naturvitenskaplige og teknologiske fag (UHR-MNT). NITO Studentene er en del av fagorganisasjonen NITO, men vedtar sin egen politikk samt jobber ut i fra et eget arbeids- og prinsipprogram som vedtas av landsmøtet. Organisasjonen har en frikjøpt leder på heltid og syv styremedlemmer, i tillegg til tre dedikerte rådgiver-ressurser i sekretariatet. Sentralstyret består av totalt åtte personer: Leder, politisknestleder, organisatorisk nestleder og 5 regionsansvarlige. Studentorganisasjonen har lokallag på de fleste steder der det er teknologiutdanninger. Øverste organ er landsmøtet, som består av representanter fra de ulike lokallagene. Sentralstyret og lokallagsstyrene står for den daglige driften av organisasjonen.

Organisering[rediger | rediger kilde]

Landsmøtet[rediger | rediger kilde]

Landsmøtet er NITO Studentenes øverste organ og avholdes innen utgangen av april hvert år. På landsmøtet bestemmes det hva NITO Studentene skal arbeide med i det påfølgende året, og det er valg til sentrale verv. Hvert studiested har mulighet til å delta med 2-7 delegater hver. Delegatene velges av lokallagene årsmøter.

Ledermøtet[rediger | rediger kilde]

Ledermøtet er det styrende organet mellom landsmøtene. Ledermøtet består av lederen i hvert lokallag, samt NITO Studentenes leder og nestleder.

Lokallag[rediger | rediger kilde]

NITO Studentene er organisert gjennom lokallag, og det er 22 lokallag fordelt på utdanningsinstitusjoner med ingeniør- og teknologiutdanninger i Norge.

Sentralstyret[rediger | rediger kilde]

Sentralstyret er det utøvende organet og står for den daglige oppfølgingen av organisasjonens arbeid. Det består av en leder som er frikjøpt på heltid, i tillegg til syv styremedlemmer.

Eldre historie 19362001[rediger | rediger kilde]

NITO opprettet en studentorganisasjon allerede i 1950, den het NITOs Avdeling for Teknisk Studerende (NATS). NATS ble etter hvert videreutviklet til NETS og satt på selvstendige ben uten NITO. Senere vokste NETS og fusjonerte med lærerstudentene, sykepleierstudentene og flere i 1996. Den nye organisasjonen het StL. I etterkant av StL sin etablering, savnet mange den tidligere sterke profesjonstilknytningen. NITO Studentene ble derfor opprettet i 2001.

Utgangspunktet[rediger | rediger kilde]

NITO ble opprettet i 1936, og NITO var da en forkortelse for Norges Ingeniør- og teknikerorganisasjon. NITO erfarte raskt at de studentene som var under utdannelse og kom i kontakt med NITO, ofte ble fullt betalende medlemmer i etterkant. Det var også viktig at de ferdigutdannede hadde gjennomgått en utdannelse av høy kvalitet, som gjorde dem godt forberedt på arbeidslivet. NITO var derfor på utkikk etter en god mulighet for nær tilknytning til de studerende.

NATS 19501964[rediger | rediger kilde]

Elevsamfunnene ved de tekniske fagskolene hadde selv lenge vært ute etter å få til et landsomfattende samarbeid seg imellom. Tanken var at man gjennom dette ville oppnå økt produktivitet, muligheter for kunnskapsoverføring og kontinuitet i arbeidet med viktige studentpolitiske saker. Elevsamfunnene ved de tekniske fagskolene meldte seg derfor kollektivt inn i en ny elevavdeling i NITO. Avdelingen skulle drives av en fast sekretær lønnet av NITO. Den nye avdelingen ble opprettet i 1950 og fikk navnet NITOs Avdeling for Teknisk Studerende.

NETS 19641969[rediger | rediger kilde]

Konkurrerende fagorganisasjoner så seg ikke tjent med den daværende rekrutteringsfordelen til NITO, og enkelte tillitsvalgte ved det tekniske skolene begynte etter hvert å stille spørsmål om hvor fordelaktig det var å knytte en studentorganisasjon for hardt opp mot en fagorganisasjon. Var det mulig å arbeide med de generelle studentpolitiske sakene uten at fagorganisasjonen ville farge meningene, og dette med medføre blandede interesser? Det ble også ansett at NATS var moden nok til å kunne stå på egne bein. NITO sitt hovedstyre hadde ikke noen innvendinger mot en eventuell løsrivelse, men foreslo at videre samarbeid måtte sikres gjennom at NITO hadde fast observatørplass. NATS løsrev seg og skiftet i 1964 navn til Norsk Elevsammenslutning for Teknisk Studerende (NETS).

Det nye NETS 19691996[rediger | rediger kilde]

I årene fremover fikk NETS økt uavhengighet fra NITO, og i 1969 ble NETS omdannet til en samskipnad ved lovens bokstav. Dette medførte obligatorisk medlemskap for studentene, og NETS byttet navn til Norsk Elevsamskipnad for Teknisk Studerende (NETS). NETS vokste i styrke gjennom årene, men ved høgskolereformen i 94 hvor 96 institusjoner ble slått sammen til 26 større enheter, var det enda en gang behov for endringer.

StL/NSO 1996-d.d.[rediger | rediger kilde]

Studentenes Landsforbund ble stiftet gjennom en sammenslåing av Norsk Elevsamskipnad for Teknisk Studerende (NETS), Høgskolestudentenes Landsforbund (HSL) og Landslaget for Norges Sykepleierstudenter på stiftelsesmøte 5. mai 1996. StL startet arbeidet formelt 1. juli 1996. Landslaget for Norges Lærerstudenter (LNL) og Barnevern,- Sosionom- og Vernepleierstudentene (BSV-studentene) vedtok å slå seg sammen med StL i mars 1999, med virkning fra 1. juli samme år.

1. juli 2010 ble Studendenes Landsforbund og Norsk Studentorganisasjon slått sammen. Det nye navnet er Norsk Studentorganisasjon (NSO)

NITO Studentene 2001-d.d.[rediger | rediger kilde]

Tanken videre var at etableringen av StL skulle medføre en sterk studentorganisasjon, men allikevel så mente mange at fag ikke ble ivaretatt på en tilstrekkelig måte og kontakten med profesjon dabbet stadig av. Rundt årtusenskiftet ble det derfor opprettet en rekke nye studentorganisasjoner som skulle ivareta vært enkelt fagområde. FO Student ble opprettet høst 1999, Pedagogstudentene 1. januar 2002, NSF Student i 1998 og NITO Studentene 1. januar 2001. Gjennom nyetableringen ville NITO igjen kunne oppnå nær kontakt med studentene og ved gjensidig samarbeid sørge for at både studiet utdannet studenter av høy kvalitet og at fagorganisasjonen NITO fikk en vesentlig bedre kontakt med – og påvirkning fra – norske ingeniør- og teknologistudenter.

Ledere[rediger | rediger kilde]

 • Silje Skyttern 2020-
 • Ole Marius Svendsen 2019-2020
 • Tobias Lynghaug 2017-2019
 • Omar Samy Gamal 2015-2017
 • Steinar Pedersen 2013-2015
 • Lasse Bjerke 2012-2013
 • Kristine Nicolaisen 2011-2012
 • Espen Tveitevåg 2010-2011
 • Cato Haugland 2009-2010
 • Emanuel Rygg 2008–2009
 • Pål Espen Bondestad 2007–2008
 • Maria A. Middelthon 2007
 • Kristin Nytræ 2005–2007
 • Stig Kleven 2003–2005
 • Marianne Groven 2002–2003

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]