Nøkkelart

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

En nøkkelart er en art (organisme) som spiller en unik og helt avgjørende rolle for balansen i et økosystem. Det er en art som mange andre arter er direkte avhengig av for å overleve. Nøkkelarter er ofte predatorer, men ikke alltid. Det er oftere arter som er vanlige enn sjeldne, som blåbærlyng og osp i skogen og krill og plankton i havet. Ofte er nøkkelarten nede i næringskjeden og har god spredningsevne. Noen få predatorer kan helt eller delvis kontrollere distribusjonen og populasjonen til et stort antall byttearter.

Opprinnelse[rediger | rediger kilde]

Begrepet nøkkelart (fra engelsk keystone species) oppsto da den amerikanske zoologen Robert T. Paine (født i 1933) i 1969[1] lanserte teorien om at balansen i økosystemet kunne være avhengig av en enkelt art. Begrepet er hentet fra konstruksjonsteknikken der en enkelt stein, kronesteinen (engelsk keystone), kan holde opp et stort hvelv. Paines studie viste (1966) at å fjerne en art, i dette tilfellet sjøstjernen Pisaster ochraceus, fra ei tidevannsslette i Mukkaw Bay[1]Tatoosh Island i delstaten Washington i USA, fikk store konsekvenser for det omliggende økosystemet. Sjøstjerner er som kjent betydelige predatorer på muslinger. Da sjøstjernene forsvant overtok muslingene, som fortrengte andre arter og dominerte tidevannssletten fullstendig. Sjøstjernen var altså en nøkkelart.

Kritikk[rediger | rediger kilde]

Zoologen John D. C. Linnell, seniorforsker (økologi) ved Norsk institutt for naturforskning (NINA), har uttalt (ResearchGate, 2013-07-17[2]) at han mener nøkkelartbegrepet er et dødspor, siden det er nærmest umulig å demonstrere eller teste i naturen. Han sier videre at begrepet dessuten er så misbrukt i debatter og populærvitenskapelige media at det nesten ikke har noen mening lenger. I stedet mener han at begrepet «sterkt interaktive arter» bør benyttes.

Se også[rediger | rediger kilde]

Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ a b Wagner, S. C. (2010) Keystone Species. Nature Education Knowledge 3(10):51
  2. ^ John D C Linnell. 2013-07-17. Are grizzly bears a keystone species? Question by Rebecca Lemons, University of North Dakota. ResearchGate. Besøkt 2015-03-21

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]